Областният управител Георги Гугучков изпрати досегашните заместник областни управители и представи новоназначените си заместници пред служителите на администрацията. Той благодари за съвместната работа на Детелина Борисова и Ивета Кабакчиева. Със заповед на министър-председателя Стефан Янев за заместник областни управители на област Велико Търново са назначени Габриела Шилкова и Станислав Николов. Габриела Шилкова е магистър по право. Работила е в сферата на търговията.Станислав Николов е магистър по право. Бил е адвокатски сътрудник, юрисконсулт и ръководител в частна компания.Ресорите за които ще отговарят новите заместник областни управители са определени със заповед на областния управител Георги Гугучков. Габриела Шилкова ще отговаря за: Заетост, безработица и социални дейности; Екология и опазване на околната среда; Здравеопазване; Противодействие на корупцията; Информационно обслужване, технологии и съобщения; Етнически и демографски въпроси; Здравословни и безопасни условия на труд. Станислав Николов ще отговаря за: Международни контакти на регионално ниво; Устройство на територията; Земеделие и гори; Сътрудничество с неправителствени организации; Култура; Младежки дейности, спорт и образование; Транспорт; Туризъм.