Днес в Областна администрация Велико Търново се проведе извънредно заседание на Областната комисия за борба с епизоотичните ситуации. Заседанието бе открито от областния управител Георги Гугучков, който е председател на епизоотичната комисия.Поводът за събирането на комисията бе сигнал подаден до РИОСВ-Велико Търново, че в река Янтра край село Писарево, Община Горна Оряховица, са открити 17 мъртви свине, като някои от тях са разложени и има съмнение за наличие на зараза. Мъртвите животни са открити на 27.05.2021 г. вечерта от представители на Българска академия на науките. Те уведомяват РИОСВ, а директорът на екоинспекцията Елин Андреев уведомява директора на Областна дирекция на МВР Димитър Машов. Районът веднага е отцепен, а служители на Басейнова дирекция са взели проби от почвата и водата. Взети са проби и от животните. Пробите, ще установят наличие или липса на зараза. Вече са предприети действия за изваждане от водата и извозване на труповете на животните до екарисаж. Към момента не е ясна причината за смъртта на свинете. Собственикът им все още не е установен. По случая е започнала проверка. РИОСВ – Велико Търново и Областна дирекция по безопасност на храните – Велико Търново, продължат с извършването на съответните действия спрямо техните компетенции.