Представителите на териториалните структури запознаха новия областен управител с основните функции и приоритети на институциите, които представляват на територията на областта.

Областният управител на Велико Търново Георги Гугучков и заместник областните управители инж. Детелина Борисова и Ивета Кабакчиева проведоха поредица от опознавателни среща с ръководителите на териториалните структури на централната изпълнителна власт в областта.

Днес бе проведена среща с директора на ОПУ – Велико Търново инж. Венцислав Ангелов и с директора на Областна дирекция „Земеделие“ Йорданка Стефанова.

Опознавателни срещи бяха проведени и с директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”–Велико Търново комисар Красимир Кръстев, с Анжела Досева директор на РД „Социално подпомагане“ – Велико Търново и с директора на РЗИ – Велико Търново д-р Евгения Недева.

Работните срещи на областния управител с представители на териториалните структури ще продължат и през следващите дни.

Областният управител бе запознат с най-неотложните задачи, които предстоят в близките седмици, както и с основните проекти, които предстои да бъдат приключени в срок.