Към 11 март регистрираната 14-дневна заболяемост от COVID-19 в област Велико Търново е 260,1 на 100 хил. души население. Това стана ясно на проведено днес присъствено заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавирус. Според данните от РЗИ-Велико Търново през последното денонощие на територията на областта новорегистрираните случаи на COVID-19 са деветдесет и три (93).
Въз основа на тези показатели Областния кризисен щаб за борба с коронавирус взе следните решения:
РЕШЕНИЕ 1:
Подкрепя Решение от проведено заседание на 10.03.2021 г.на Кризисен щаб при община Свищов, с което:
Считано от 15.03.2021 г. до 31.03.2021 г. вкл. да бъде преустановено присъственото обучение за децата във всички детски градини в гр. Свищов и с. Овча могила и за учениците от 1 до 12 клас във всички училища в гр. Свищов, а именно:
– ОУ „Ф. Сакеларович“
– СУ „Д. Благоев“
– СУ „Цв. Радославов“
– ОУ Овча могила
– СПГ „Ал. Константинов“
– ПДТГ „Д. Хадживасилев“.
За посочения период, чрез директорите на детските градини и училищата да бъде създадена организация за обучение в електронна среда от разстояние.
РЕШЕНИЕ: 2
Препоръчва на общините да се ограничи провеждането на организирани масови обществени мероприятия на закрито и открито от типа на битпазари, тържища, изложения, събори, панаири, карнавали и др.
РЕШЕНИЕ 3:
Препоръчва на общинските кризисни щабове да ограничат дейността на танцови школи и самодейни състави, осъществяващи дейността си на територията на общинска собственост или са на общинска издръжка.
РЕШЕНИЕ 4:
Осъществяване на засилен контрол по изпълнение на противоепидемичните мерки от всички компетентни структури (общини, ОД на МВР – Велико Търново, ОБДХ – Велико Търново, РЗИ – Велико Търново, Дирекция „Инспекция по труда“ – Велико Търново, РУО – Велико Търново и др.).
РЕШЕНИЕ 5:
При регистрирана 14-дневна заболеваемост в област В. Търново над 300 на 100 хил. души население се въвеждат следните противоепидемични мерки:
5.1. При увеличаване на заболеваемостта в училищата или определени класове, директорите своевременно да инициират преминаването на обучението в електронна среда, съгласно и при условията на Заповед РД 09-3159/11.11.2020 на министъра на образованието.
5.2. Преустановяване провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и др., организирани от училищата за всички възрастови групи.
5.3. Преустановяване провеждането на присъствени групови занятия в езиковите центрове, образователните центрове и др. обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.
5.4. Преустановяване на посещенията в заведения за обществено хранене (кафенета и ресторанти) и търговските центрове (тип МОЛ и др.) за лица под 18 г. без придружител – родител или настойник.
5.5. Преустановяване на работата след 22 ч. на всички заведения за хранене и развлечения, както и на питейните заведения на територията на област Велико Търново.
5.6. В заведенията за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе – сладкарници и снекбарове) се осигурява физическа дистанция от 1,5 м между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 /шест/ човека на една маса.