ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Дирекция "Държавен военноисторически архив":
Ресорно ведомство: Държавна агенция "Архиви"
Правомощия: Комплектува, съхранява и осъществява научно-техническата обработка на фондообразователите си към Министерство на отбраната и Българската армия.
Услуги:

Изпълнява справки на граждани и институции от трудово и социално-правен характер.

Изпълнява научно-информационни справки за държавни институции, ведомства и частни лица.

Адрес: 5000 гр. Велико Търново, ул."Христо Ботев" 21, п.к. 90
Телефон 1: 062 616 940
Факс: 062 635873
E-mail: dvia@archives.government.bg
Уеб адрес: www.arhives.government.bg
Лице за контакти: Светлин Радев
Длъжност: Директор
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2019