ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Офис "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях" Велико Търново:
Ресорно ведомство: Главна дирекция "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях", Регионален отдел - Габрово
Правомощия:

http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=823&Itemid=240&lang=bg

Услуги: http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=823&Itemid=240&lang=bg
Адрес:

5000 Велико Търново, ул. "Чумерна" № 1А

Телефон 1: 062 630400
E-mail: Krasimir.Tsanev@damtn.government.bg
Уеб адрес: http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=823&Itemid=240&lang=bg
Лице за контакти: Красимир Цанев
Длъжност: Началник на отдел Габрово
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2019