ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Българския спортен тотализатор - офис Велико Търново:
Ресорно ведомство: Български спортен тотализатор, Северна централна регионална дирекция
Правомощия: Да набира парични средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта.
Услуги: Организира лотарийни, тото и лото игри и залагания върху резултатите от спортни състезания, в съответствие с изискванията на Закона за хазарта.
Адрес: 5000 Велико Търново, ул. "Баба Мота" 13
Телефон 1: 062 623700
E-mail: rd_veliko_tarnovo@toto.bg
Уеб адрес: http://www.toto.bg
Лице за контакти: Ангел Колев
Длъжност: мениджър
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2019