ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Сектор "Мерки и измервателни уреди" Велико Търново:
Ресорно ведомство: Български институт по метрология, Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди", Регионален отдел - Русе
Правомощия:

http://bim.government.bg/

Услуги:
 1. Извършване експертизи на средства за измерване /електромери, водомери, везни и др./;

 2. Издаване на лиценз за ремонт и сервиз на електронни таксиметрови апарати с фискална памет /ЕТАФП/;

 3. Оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване;

 4. Първоначална и последваща проверка на средствата за измерване:
 • Везни с неавтоматично действие с клас на точност І-ІV;

 • Храномери;

 • Обемни, електромагнитни, турбинни, масови и ултразвукови разходомери, както и разходомери, построени на принципа на разлика в налягането;

 • Водомери за топла и студена вода;

 • Неделими топломери;

 • Преобразуватели на разход за топломери;

 • Изчислителни блокове за топломери;

 • Двойка преобразуватели на температура за топломери;

 • Измервателни системи за мляко;

 • Измервателни системи за течни горива;

 • Измервателни системи към автоцистерни за транспортиране и доставка на течности с малък вискозитет /с изключение на питейни течности/;

 • Електромери - еднофазни и трифазни;

 • Материални мерки за дължина, използвани за целите на търговските плащания;

 • Таксиметрови апарати;

 • Сфигманометри механични;

 • Манометри, използвани в газови съоръжения и инсталации и ацетиленови уредби;

 • Манометри, използвани в други съоръжения под налягане;

 • Системи за таксуване на телефонни разговори;

 • Диоптромери.
Адрес: 5000 Велико Търново, ул. "Чумерна" 1А
Телефон 1: 082 820292
Телефон 2: 062 630404
Факс: 062 630404
E-mail: b.sheremetov@bim.government.bg
Уеб адрес: http://www.bim.government.bg
Лице за контакти: Борислав Шереметов
Длъжност: Началник сектор
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2019