ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Изнесено работно място към Регионална дирекция – гр. Русе на Агенция за държавни вземания:
Ресорно ведомство: Министерство на финансите, Агенция за държавни вземания, Регионална дирекция – гр. Русе
Правомощия: Уредени с чл. 85 от Закона за събиране на държавни вземания /ДВ, бр.103 от 1999г./
Услуги:

Организира и ръководи дейността:

  1. по обезпечаванито и принудителното събиране на публични вземания;

  2. представлява държавата в производството по несъстоятелност;

  3. приема, съхранява, управлява и продава всички конфискувани, отнети и изоставени в полза на държавата имущества и такива придобити от държавата в производството по несъстоятелност.
Адрес:

7000 Русе, ул. "Ангел Кънчев" 1
5000 Велико Търново, ул. "Н. Габровски" 24

Телефон 1: 082 812400, 812407
Телефон 2: 062 630179
E-mail: ruse@adv.government.bg
Уеб адрес: http://www.adv.government.bg
Лице за контакти: Ивайло Здравков
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2019