ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Агенция за държавна финансова инспекция, Изнесено работно място Велико Търново:
Ресорно ведомство: Министерство на финансите
Правомощия:

Директорът на териториална дирекция на агенцията:

  1. възлага със заповед извършването на планови одити в района на действие на териториалната дирекция;

  2. възлага със заповед извършването на насрещни проверки във връзка с контролната дейност на териториалната дирекция;

  3. назначава вещи лица за контролната дейност на териториалната дирекция;

  4. организира и контролира прилагането на методическите указания на агенцията;

  5. осъществява дейностите по чл.40 от ЗДВФК;

  6. осъществява контрол върху дейността на органите и служителите в териториалната дирекция.
Услуги:
  1. Отговаря на писма, жалби и сигнал, свързани с одитната дейност, подадени от граждани и фирми;

  2. Осъществява извънпланови одити в рамките на правомощията си;

  3. Осъществява регламентирани контакти с медии и граждани.
Адрес: 5000 Велико Търново, ул. "Н. Габровски" 24
Телефон 1: 062 625496
E-mail: v.tarnovo@adfi.minfin.bg
Уеб адрес: www.advfk.minfin.bg
Лице за контакти: Николай Димитров
Длъжност: Държавен финансов инспектор
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2019