ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Дирекция "Бюро по труда" - Павликени:
Ресорно ведомство: Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта
Правомощия:

Дирекция "Бюро по труда" – Павликени е орган, който осъществява държавната политика по насърчаване на заетостта за общини Павликени и Сухиндол.

Услуги:

Осъществява непосредствено услугите, свързани със регистрирането; насърчаването и подпомагането на заетостта; професионално информиране и консултиране; обучението за придобиване на професионална квалификация на безработни и на заети лица; посредничество по информиране и наемане на работа на български граждани в други страни и на български и чуждестранни граждани в Република България.

Адрес:

5200 Павликени, пл. "Свобода" 17

Телефон 1: 0610 53463
Телефон 2: 0610 52262
E-mail: dbt.pavlikeni@mbox.contact.bg
Уеб адрес: http://www.az.government.bg
Лице за контакти: Илийка Иванова
Длъжност: Директор
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2019