ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Регионална инспекция по околна среда и водите /РИОСВ/:
Ресорно ведомство: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/
Правомощия:

Основни функции на РИОСВ:

  • да опазва въздуха, водите и почвата от замърсяване и увреждане;

  • да опазва биологичното разнообразие и равновесие в природните системи;

  • да съблюдава екологичното изграждане и поддържане на селищната среда;

  • да събира и предоставя информация за състоянието на околната среда.

За изпълнение на тези функции РИОСВ:

  • провежда държавната политика по опазване на околната среда;

  • контролира качеството на елементите на околната среда и регистрира измененията в тях, съобразно нормативните изисквания, в т. ч превантивен, текущ и последващ контрол;

  • взема проби от определени пунктове за мониторинг и извършва лабораторни анализи по компоненти въздух, води, почви.
Услуги:

http://www.riosvt.org/

Адрес:

5002 Велико Търново, ул. "Никола Габровски" 68, п.к. 11

Телефон 1: 062 620351
Факс: 062 633784
E-mail: riosvt-vt@riosvt.org
Уеб адрес: http://www.riosvt.org
Лице за контакти: Елена Стефанова
Длъжност: Директор
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2019