начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЯВИ
03.04.2014
Списък на отделите и подотделите по чл. 83 от Закона за горите, на територията на общините Велико Търново, Полски Тръмбеш, Павликени, Сухиндол
Информация във файл
 
18.02.2015
Списък на отделите и подотделите по чл. 83 от Закона за горите, на територията на общините Елена и Златарица
Информация във файл
 
14.03.2016
Списък на отделите и подотделите по чл. 83 от Закона за горите, на територията на общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица
Информация във файл
 
18.04.2019
Заповед за определяне спечелил търга с тайно наддаване за продажба на имот частна държавна собственост, находящ се в гр. Свищов
Информация във файл
 
13.06.2019
Съобщение до Маргарет Станчева
Информация във файл
 
19.03.2019
Заповед ОА04-1790/19.03.2019 г. на Областен управител на област Велико Търново за определяне купувач на недвижим имот частна държавна собственост, находящ се в гр. Елена
Информация във файл
 
27.03.2019
СПИСЪК на свободните имоти частна държавна собственост за продажба, с данъчна оценка до 10 000 лв. и с предоставени права за управление на Областен управител на област Велико Търново
Информация във файл
 
27.01.2019
73-ти Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица“
Информация във файл
 
01.01.2017
Стартира обезщетение за отчуждени имоти за строителство на път ІІ-55 Велико Търново – Гурково
Информация във файл
 
17.06.2019
Покана за представяне на предложения за инвеститорски контрол
Информация във файл
 
16.06.2017
ЗАПОВЕД № ОА04-4787/16.06.2017 г. за разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП)
Информация във файл
 
08.06.2018
ЗАПОВЕД № ОА04-3569/08.06.2018 г. за разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП)
Информация във файл
 
01.08.2017
Списък на имотите по чл. 83 от Закона за горите, на територията на община Свищов
Информация във файл
 
16.07.2019
Съобщение до Милена Градинарова, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК
Информация във файл
 
експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване

как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 
информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати