начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» КАРТА НА САЙТА

1. Област Велико Търново

Административно устройство
Географска характеристика
Инфраструктура
Икономика
2. Областен управител
Областен управител
Заместник областни управители
Правомощия
Актове
3. Администрация
Структура
Контакти
Сертификат ISO 9001:2008
Сертификат ISO/IEC 27001:2005
Дейности на Общата администрация
Дейности на Специализираната администрация
Съвети и комисии
4. Административни услуги
Достъп до информация
Осигурителен стаж и осигурителен доход
Справки, удостоверения и преписи по имоти държавна собственост
Актуване и отписване на имоти държавна собственост
Разпореждане и управление с имоти държавна собственост
Подробни устройствени планове
Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
Разрешения за строеж
Въвеждане в експлоатация
Учредяване на ограничени вещни права
Правни и административно-технически услуги
Процедури
5. Експертът информира
Нормативна уредба
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
7. Програми и проекти
8. Програми на ЕС
9. Нормативни актове
10. Актуална информация
11. Предстоящо
12. Новини
13. Обяви
14. Териториални органи
15. Общините в областта
Велико Търново
Елена
Горна Оряховица
Лясковец
Стражица
Златарица
Павликени
Полски Тръмбеш
Сухиндол
Свищов
16. Полезни връзки
17. Често задавани въпроси
18. Галерия

 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване

как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 
информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати