начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Нормативни актове, свързани с дейността на областния управител
» АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 • 2020-11-12
  Провеждат се дискусионни срещи по приоритетите на Националната стратегия за интегриране на ромите по проект „T.E.A.M.2 – Заедно постигаме повече“.
   oblastni-experti.pdf [600.66 KB]
 • 2020-07-08
  Покана за заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК
   PokanaOSavik.pdf [697.68 KB]
 • 2020-07-08
  Приложение №1 към Покана за ОС на АВиК
   Pri120200811.pdf [251.51 KB]
 • 2020-07-01
  РЕШЕНИЕ № ОА04-4258/01.07.2020 г.
   Reshenie4258.pdf [91.73 KB]
 • 2020-06-29
  ГРАФИК за извършването на обследванията на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на Област Велико Търново
   Grafik-proverki.pdf [23.66 KB]
 • 2020-06-29
  РЕШЕНИЕ на Областен управител № ОА04-3863 от 17.06.2020 г. на основание чл. 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 23 октомври 2007 г.
   R3863-17062020.pdf [265.8 KB]
 • 2020-06-23
  Доклад на АВиК за извършена проверка на ВиК "Йовковци" ООД, гр Велико Търново
   DOCl-20200623.pdf [59.16 KB]
 • 2020-06-09
  Протокол №2 от 09.06.2020 от проведено ОС на АВиК-В.Търново
   protokol2-20200609.pdf [463.51 KB]
 • 2020-06-09
  Присъствен лист от 09.06.2020г. от ОС на АВиК-В.Търново
   pr-list-20200609.pdf [180.29 KB]
 • 2020-05-19
  График за заседания на комисията по чл 138 а, ал.3 от Закона за водите за извършване класификация на язовирите
   Grafik-klasificirane.pdf [27.19 KB]
 • 2020-03-27
  Заповед на Областния управител за осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горски територии
   ZP2020.pdf [390.07 KB]
 • 2020-03-17
  Списък на общинските пътища на община Велико Търново
   VTARNOVO.pdf [79.77 KB]
 • 2020-03-17
  Списък на общинските пътища на територията община Горна Оряховица
   GO.pdf [18.8 KB]
 • 2020-03-17
  Списък на общинските пътища на територията община Лясковец
   LYSK.pdf [21.32 KB]
 • 2020-03-17
  Списък на общинските пътища на територията община Елена
   ELENA.pdf [121.75 KB]
 • 2020-03-17
  Списък на общинските пътища на територията община Полски Тръмбеш
   PT.pdf [34.53 KB]
 • 2020-03-17
  Списък на общинските пътища на територията община Павликени
   PAV.pdf [33.42 KB]
 • 2020-03-17
  Списък на общинските пътища на територията община Свищов
   SV.pdf [16.63 KB]
 • 2020-03-17
  Списък на общинските пътища на територията община Стражица
   STR.pdf [88.67 KB]
 • 2020-03-15
  Заповед на Областния управител относно Маршрутните разписания от Областната транспортна схема
   ZZ-TRANSP.pdf [558.06 KB]
 • 2020-03-13
  Заповед на Областния управител относно разпространението на COVID-19 и обявена от СЗО степен на спешност за общественото здраве
   zz290320.pdf [510.99 KB]
 • 2020-02-26
  ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност, съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2019 г.
   Forma_ZEE_new_final-2019.pdf [370.56 KB]
 • 2020-02-14
  Програма за енергийна ефективност на област Велико Търново 2020-2022 г.
   prg_ee_2020-2022.pdf [1.11 MB]
 • 2020-02-14
  Цели на администрацията за 2020 г.
   celi-2020.pdf [585.36 KB]
 • 2020-01-20
  Покана за Редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК - 13.02.2020
   Покана Членове.doc [64 KB]
 • 2020-01-20
  Бюджет на Асоциация по ВиК за 2020г.
   Budjet 2020 ZALI4.pdf [455.16 KB]
 • 2020-01-20
  Проект за решение на редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК 13.02.2020г.
   Решения - ПРОЕКТ.docx [22.79 KB]
 • 2019-12-27
  РЕШЕНИЕ ОА04-9515/18.12.2019 г. на Областен управител Велико Търново за предоставяне право на кмета на община Свищов да извърши пряко възлагане изпълнението на обществен превоз на пътници от утвърдените транспортни схеми от квотата на община Свищов
   OA04-9515_18122019.doc [442 KB]
 • 2019-12-27
  РЕШЕНИЕ ОА04-9676/27.12.2019 г. на Областен управител Велико Търново за предоставяне право на кмета на община Павликени да извърши пряко възлагане изпълнението на обществен превоз на пътници от утвърдените транспортни схеми от квотата на община Павликени
   OA04-9676_27122019.doc [418.5 KB]
 • 2019-12-19
  Протокол от работна среща между Областния управител на област Велико Търново, кметовете на общини, членове на АВиК Велико Търново и управителя на „ВиК Йовковци“ ООД Велико Търново
   AVIK_12122019_Protokol_RabotnaSreshta_sViK_.pdf [367.42 KB]
 • 2019-09-13
  Протокол № 2 / 13.08.2019 г. от извънредно заседание на Асоциацията по ВиК Велико Търново
   AViK_13082019_Protokol_1.pdf [329.59 KB]
 • 2019-08-20
  График за извършване на проверки по налична документация за установяване на изразходването и отчетането на предоставени средства с решение на МКВПМС за 2017-2018 г.
   Grafik _MKVPMS_2019.pdf [223.89 KB]
 • 2019-08-12
  Населени места, попадащи в радиус от 20 км около индустриалните ферми за отглеждане на свине
   Oblasti_i_obshtini_20km_zona.docx [22.34 KB]
 • 2019-06-28
  Провеждане на извънредно заседание на 13.08.2019г. от 11:00 часа на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново
   Pokana_AViK_13082019.rar [42.4 KB]
 • 2019-04-30
  Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от област Велико Търново за 2019 – 2020 г.
   SPLRDU-OVT_2019-2020.doc [564 KB]
 • 2019-03-08
  Протокол № 1 от проведено на 19.02.2019 г. редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
   Protokol_AViK_1_19022019.doc [715 KB]
 • 2019-03-05
  ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА за 2019 година на област Велико Търново
   PlanZaMladezhta2019_VT.doc [842.5 KB]
 • 2019-03-05
  ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност, съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
   Forma_ZEE_new_final_OAVT.xls [89.5 KB]
 • 2019-02-28
  Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново за 2018 г.
   DoladZaDeynostta_RegAdmin_2018.docx [267.32 KB]
 • 2019-02-14
  Цели на администрацията за 2019 година
   Tseli_OAVT_2019.docx [52.72 KB]
 • 2019-01-22
  Свикване редовно заседание на 19.02.2019 г. на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново
   Pokana_zasedanieAViK_19022019.zip [86.81 KB]
 • 2019-01-15
  Протокол № 4 от 21.12.2018 г. от проведено извънредно заседание на ОС на АВиК Велико Търново
   Protokol_4_AViK_21122018.doc [725.5 KB]
 • 2018-11-20
  Провеждане на извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК - Велико Търново - 21.12.2018 год.
   Pokana_AViK_21122018.doc [63.5 KB]
 • 2018-08-30
  Протокол № 3 от 09.08.2018 год. от проведено извънредно заседание на ОС на АВиК Велико Търново
   Protokol 3_09082018.pdf [227.35 KB]
 • 2018-08-09
  Проучване на потребностите на работодателите от работна сила в област Велико Търново
 • 2018-07-06
  Провеждане на извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Велико Търново на 09.08.2018 год.
   Pokana-zasedanie_09082018_AViK.rar [35.35 KB]
 • 2018-05-18
  Протокол от проведена на 15.05.2018 г. извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
   Protokol_AViK_15052018.doc [141 KB]
 • 2018-04-16
  Свикване на извънредно заседание на 15.05.2018 г. на oбщото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК Йовковци" ООД, гр.Велико Търново
   2018.04.16_AViK.rar [29.18 KB]
 • 2018-03-19
  Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Велико Търново 2014-2020 г.
   Aktualizatsia_OSR_Veliko Tarnovo_v.2.pdf [1.87 MB]
 • 2018-03-19
  Доклад за резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Велико Търново 2014-2020 г.
   MO_OSR_Veliko_Tarnovo_v.2.rar [1.64 MB]
 • 2018-03-16
  Протокол № 1 от 27.02.2018 г - редовно заседание на общото събрание на АВиК
   Protokol_AVIK_27022018.doc [143.5 KB]
 • 2018-03-01
  Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
   Forma_ZEE_new_final_OA_VT.xls [89.5 KB]
 • 2018-02-28
  ДОКЛАД за дейността на Областна администрация Велико Търново за 2017 г.
   DoladZaDeynostta_RegAdmin_2017.docx [525.54 KB]
 • 2018-02-05
  Анкетно проучване на потребностите от работна сила
 • 2018-01-24
  Свикване редовно заседание на 27.02.2018 г. на oбщото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК Йовковци" ООД, гр. Велико Търново
   DokumentiZaObshtoSabranieAVIK_27022018.rar [78.16 KB]
 • 2017-08-14
  Протокол от общо събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново, проведено на 10.08.2017 г.
   Protokol-11_OS-AViK_10082017.doc [102 KB]
 • 2017-07-27
  Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Велико Търново 2017-2018
   2017/OSPLRDUOVT_2017-2018_final.pdf [3.81 MB]
 • 2017-07-24
  ПРОТОКОЛ № 10/04.07.2017 г. от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
   AVIK_VT_Protokol-10_04072017.doc [70.5 KB]
 • 2017-06-30
  Годишен финансов отчет за 2016 г. на Асоциацията по ВиК на обособена територия Велико Търново, обслужвана от «ВиК Йовковци» ООД
   GodishenFinansovOtchet_AVIK_VT_2016.PDF [181.97 KB]
 • 2017-03-26
  Протокол № 9 от заседание на АВиК Велико Търново, проведено на 28.02.2017 г.
   Protokol_AViK_9_28022017.doc [145 KB]
 • 2017-02-28
  ДОКЛАД за дейността на Областна администрация Велико Търново през 2016 г.
   DokladZaDeynostta_2016_RegAdmVT.doc [1.13 MB]
 • 2017-02-08
  Цели на администрацията за 2017 година
   Tseli_OAVT_2017.docx [49.64 KB]
 • 2016-12-29
  Протокол от извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново на 13.12.2016 г.
   Protokol_8_13122016.pdf [1.72 MB]
 • 2016-07-12
  План за превенция на престъпността на територията на ОДМВР Велико Търново за периода 2016-2018 г.
   PlanZaPrevenziaNaPrestapnostta.doc [143.5 KB]
 • 2016-05-30
  Протокол № 7 от заседание на АВиК Велико Търново, проведено на 21.04.2016 год.
   Protokol_7_ 21042016.doc [95.5 KB]
 • 2016-04-26
  Протокол № 6 от заседание на АВиК Велико Търново, проведено на 29.03.2016 г.
   Protokol-AViK-6-29032016.doc [166 KB]
 • 2016-03-31
  Регламент за провеждане на 70-ти национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета“ Козлодуй – Околчица
   140_Godini_Podvig_Hristo_Botev.rar [342.95 KB]
 • 2016-03-18
  Свикване извънредно заседание на 21.04.2016 г. на общото събрание на АВиК
   ZasedanieAViK_21042016.rar [24.77 KB]
 • 2016-03-14
  Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация Велико Търново за 2015 г.
   OtchetTseli_2015_RegAdmVT.doc [169.5 KB]
 • 2016-03-14
  Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново за 2015 година
   DokladZaDeynostta_2015_RegAdmVT.rar [846.47 KB]
 • 2016-03-14
  Цели на Областна администрация Велико Търново за 2016 г.
   Tseli_2016_RegAdmVT.docx [45.13 KB]
 • 2016-02-24
  Свикване редовно заседание на 25.03.2016 г. на общото събрание на АВиК
   Zasedanie_OS-AViK_25032016.zip [750.16 KB]
 • 2015-12-07
  Информационeн бюлетин 9-10 по проект на МС "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"
   Bulletin-IISDA_9-10.rar [808.93 KB]
 • 2015-10-14
  Информационeн бюлетин 6-7-8 по проект на МС "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"
   Bulletin-IISDA_6-7-8.rar [1.22 MB]
 • 2015-10-02
  Информационни бюлетини 4-5 по проект на МС "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"
   Bulletin-IISDA_4-5.rar [664.59 KB]
 • 2015-06-30
  Годишен финансов отчет на Асоциацията по ВиК на обособена територия Велико Търново, обслужвана от «ВиК Йовковци» ООД
   AViK_VT_2014.zip [24.65 KB]
 • 2015-06-12
  Информационен бюлетин по проект на МС "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"
   bulletin IISDA_1-3.rar [1.69 MB]
 • 2015-03-25
  БЮДЖЕТ за 2015 г. на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново
   BUDJET_ AVIK_ 2015.xlsx [12.94 KB]
 • 2015-03-25
  ОТЧЕТ за изпълнение на бюджет за 2014 г. на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново
   Otchet BUDGET_AViK 2014 VT.xlsx [12.82 KB]
 • 2015-03-13
  Заявление с необходимите документи за комплектоване на преписки за обезщетение за отчуждени имоти за строителството на път ІІ-55 Велико Търново – Гурково
   Zaqvlenie_VT-Gurkovo.doc [29.5 KB]
 • 2015-02-27
  Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново за 2014 година
   DokladZaDeynostta_2014_RegAdmVT.doc [1.11 MB]
 • 2015-02-27
  Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация Велико Търново за 2014 г.
   Prilojenie2-OtchetTseli-2014_RegAdmVT.doc [223.5 KB]
 • 2015-02-27
  Цели на Областна администрация Велико Търново за 2015 г.
   Tseli_2015_RegAdmVT.docx [50.47 KB]
 • 2015-02-04
  Проект за решения на Общото събрание на Асоциацията по ВиК от заседание, проведено на 12 март 2015 г. (четвъртък) от 14:00 часа
   Zasedanie_ObshtoSabranie_AViK_12042015_proektReshenia.docx [23.02 KB]
 • 2014-11-11
  Документи по свикване на общо събрание на АВиК
   DOC_AVIK.zip [357.87 KB]
 • 2014-06-25
  Отчет на дейността на Областен управител на област Велико Търново за периода юни 2013 – юни 2014 г.
   Otchet_06-2013-06-2014.doc [509 KB]
 • 2014-04-11
  Регламент на обявения от областна администрация Сливен национален конкурс
   Reglament_Wiki.pdf [309.57 KB]
 • 2014-02-24
  ДОКЛАД за дейността на Областна администрация Велико Търново през 2013 г.
   DokladZaDeynostta_2013_RegAdmVT.doc [1.08 MB]
 • 2014-01-31
  Документи за отчитане и актуализиране на Националната стратегия за младежта
   Info_Nazionalna_srategia_za_mladejta.rar [80.81 KB]
 • 2014-01-20
  ТРЕТИ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, НА БИЗНЕС СРЕДАТА И ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО
   GovernmentReport-3.doc [1.57 MB]
 • 2013-11-18
  Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна и отражението му върху двустранната търговия
   Sporazumenie_EC-UKR.PDF [107.73 KB]
 • 2013-10-08
  Отчет за първите 100 дни управление на Областен управител на област с административен център гр. Велико Търново
   100dni.doc [66.5 KB]
 • 2013-06-14
  Стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико Търново (2011-2015 г.): Годишен мониторингов доклад за 2012 г.
   Strategia_sozialni_uslugi_Doklad_2012.doc [572.5 KB]
 • 2013-06-03
  Областна стратегия за развитие на област Велико Търново за периода 2014 – 2020 г.
   OSR_Veliko_Tarnovo_27.05.13.pdf [5.88 MB]
 • 2013-02-28
  ДОКЛАД за дейността на Областна администрация Велико Търново през 2012 г.
   RegAdmVT_DokladZaDeynostta_2012.doc [1.02 MB]
 • 2013-02-07
  Документи, свързани с изготвяне на Годишен доклад за младежта за 2012 г. и разработване на План за действие за 2013 г. в изпълнение на Националната стратегия за младежта (2012-2020)
   NYS_2012-2013_ Local Authorities and Substructures.rar [617.2 KB]
 • 2013-01-17
  Решение № 42 на Районна избирателна комисия – Велико Търново относно оповестяване на мерките, позволяващи на хората с физически и зрителни увреждания да се придвижват и да гласуват в изборния ден на територията на Област Великс Търново по общини
   reshenie_42_RIK-VT.doc [39 KB]
 • 2012-12-27
  Информационен лист за произвеждане на национален референдум, насрочен за 27 януари 2013 г., с въпрос "Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?"
   Info_list_referendum_2013.pdf [63.48 KB]
 • 2012-11-17
  ПОКАНА за консултации за състав на Районна избирателна комисия за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г. за 4 изборен район Велико Търново
   9112-54_16112012.pdf [152.5 KB]
 • 2012-04-03
  Стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико Търново (2011-2015 г.) - Годишен мониторингов доклад за 2011 г.
   Doklad-2011_Strategia_sozialni_uslugi.doc [408.5 KB]
 • 2012-03-29
  За одобряване - Проект на Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на област Велико Търново за периода 2011-2020 г.
   OblastnaStrategia_28032012.doc [377.5 KB]
 • 2012-03-29
  За одобряване - Проект на План за действие за периода 2012–2013 година в изпълнение на поставените цели в “Областна стратегията за подобряване на безопасността на движението по пътищата на област Велико Търново за периода 2011–2020 година”
   Plan_2012-13_09042012.doc [131 KB]
 • 2012-03-02
  Заповед и указания за обезопасяване на пешеходни пътеки по пътища, отворени за обществено ползване и по улиците в населените места
   UkazaniaZaObezopasiavanePeshehodniPatekiUlitsi.PDF [153.71 KB]
 • 2012-02-28
  Стратегически цели на Областна администрация Велико Търново за 2012 г.
   Prilojenie1-tceli2012-RegAdmVT.doc [148 KB]
 • 2012-02-28
  ДОКЛАД за дейността на Областна администрация Велико Търново през 2011 г.
   DokladZaDeynosttaNaOAVT_2011.doc [938 KB]
 • 2011-06-23
  Актуализиран документ за изпълнение на стратегията за развитие на област Велико Търново 2011 – 2013
   ADIOSRVT_2011_2013.rar [814.43 KB]

  [56 KB]
 • 2011-02-09
  Индикативна програма за организиране на участия в международни специализирани изложения
   Indikativna_programa.doc [99.5 KB]
 • 2011-01-05
  Харта на взаимодействието между държавните институции работещи с деца, жертви на насилие в област Велико Търново
   Harta_za_vzaimodeistvie.doc [214.5 KB]
 • 2010-11-15
  СТРАТЕГИЯ за развитие на социалните услуги на област Велико Търново (2011-2015)
   Strategy_SotsialiUslugi_ oblastVT.doc [1.51 MB]
 • 2010-11-15
  Областно планиране на социалните услуги. Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Област Велико Търново
   Pril.1 Analiz_SotsialiUslugi_ oblastVT.zip [464.89 KB]
 • 2010-10-12
  Практически насоки за интеграция на глобални екологични цели в процеса на актуализация на областните стратегии за развитие
   Prakticheski_nasoki_GEC_RioProject.pdf [414.96 KB]
 • 2010-03-15
  Стратегия за корпоративна социална отговорност 2009 - 2013
   Oct_CSR_Strategy_Final.doc [225.5 KB]
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: