начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Нормативни актове, свързани с дейността на областния управител
» АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 • 2019-06-28
  Провеждане на извънредно заседание на 13.08.2019г. от 11:00 часа на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново


  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Pokana_AViK_13082019.rar in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Pokana_AViK_13082019.rar [0]
 • 2019-04-30
  Регионална програма за заетост на област Велико Търново за 2019 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/RegionalnaProgramaZaetost_VT_2019.rar in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   RegionalnaProgramaZaetost_VT_2019.rar [0]
 • 2019-04-30
  Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от област Велико Търново за 2019 – 2020 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/SPLRDU-OVT_2019-2020.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   SPLRDU-OVT_2019-2020.doc [0]
 • 2019-03-08
  Протокол № 1 от проведено на 19.02.2019 г. редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Protokol_AViK_1_19022019.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Protokol_AViK_1_19022019.doc [0]
 • 2019-03-05
  ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА за 2019 година на област Велико Търново
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/PlanZaMladezhta2019_VT.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   PlanZaMladezhta2019_VT.doc [0]
 • 2019-03-05
  ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност, съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Forma_ZEE_new_final_OAVT.xls in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Forma_ZEE_new_final_OAVT.xls [0]
 • 2019-02-28
  Отчет за изпълнение на целите за 2018 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/OtchetTseli_2018_Pril2.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   OtchetTseli_2018_Pril2.doc [0]
 • 2019-02-28
  Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново за 2018 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/DoladZaDeynostta_RegAdmin_2018.docx in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 51

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   DoladZaDeynostta_RegAdmin_2018.docx [0]
 • 2019-02-14
  Цели на администрацията за 2019 година
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Tseli_OAVT_2019.docx in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Tseli_OAVT_2019.docx [0]
 • 2019-01-22
  Свикване редовно заседание на 19.02.2019 г. на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Pokana_zasedanieAViK_19022019.zip in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Pokana_zasedanieAViK_19022019.zip [0]
 • 2019-01-15
  Протокол № 4 от 21.12.2018 г. от проведено извънредно заседание на ОС на АВиК Велико Търново
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Protokol_4_AViK_21122018.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Protokol_4_AViK_21122018.doc [0]
 • 2018-11-20
  Провеждане на извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК - Велико Търново - 21.12.2018 год.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Pokana_AViK_21122018.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Pokana_AViK_21122018.doc [0]
 • 2018-08-30
  Протокол № 3 от 09.08.2018 год. от проведено извънредно заседание на ОС на АВиК Велико Търново
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Protokol 3_09082018.pdf in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Protokol 3_09082018.pdf [0]
 • 2018-07-06
  Провеждане на извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Велико Търново на 09.08.2018 год.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Pokana-zasedanie_09082018_AViK.rar in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Pokana-zasedanie_09082018_AViK.rar [0]
 • 2018-05-18
  Протокол от проведена на 15.05.2018 г. извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Protokol_AViK_15052018.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Protokol_AViK_15052018.doc [0]
 • 2018-04-16
  Свикване на извънредно заседание на 15.05.2018 г. на oбщото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК Йовковци" ООД, гр.Велико Търново
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/2018.04.16_AViK.rar in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   2018.04.16_AViK.rar [0]
 • 2018-03-19
  Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Велико Търново 2014-2020 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Aktualizatsia_OSR_Veliko Tarnovo_v.2.pdf in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Aktualizatsia_OSR_Veliko Tarnovo_v.2.pdf [0]
 • 2018-03-19
  Доклад за резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Велико Търново 2014-2020 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/MO_OSR_Veliko_Tarnovo_v.2.rar in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   MO_OSR_Veliko_Tarnovo_v.2.rar [0]
 • 2018-03-16
  Протокол № 1 от 27.02.2018 г - редовно заседание на общото събрание на АВиК
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Protokol_AVIK_27022018.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Protokol_AVIK_27022018.doc [0]
 • 2018-03-01
  Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Forma_ZEE_new_final_OA_VT.xls in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Forma_ZEE_new_final_OA_VT.xls [0]
 • 2018-02-28
  Отчет за изпълнение на целите за 2017 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/OtchetIzpalnenieTseli.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   OtchetIzpalnenieTseli.doc [0]
 • 2018-02-28
  Цели на администрацията за 2018 година
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Tseli_RegAdm_VT_2018.docx in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Tseli_RegAdm_VT_2018.docx [0]
 • 2018-02-28
  ДОКЛАД за дейността на Областна администрация Велико Търново за 2017 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/DoladZaDeynostta_RegAdmin_2017.docx in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 51

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   DoladZaDeynostta_RegAdmin_2017.docx [0]
 • 2018-01-24
  Свикване редовно заседание на 27.02.2018 г. на oбщото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК Йовковци" ООД, гр. Велико Търново
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/DokumentiZaObshtoSabranieAVIK_27022018.rar in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   DokumentiZaObshtoSabranieAVIK_27022018.rar [0]
 • 2017-08-14
  Протокол от общо събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново, проведено на 10.08.2017 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Protokol-11_OS-AViK_10082017.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Protokol-11_OS-AViK_10082017.doc [0]
 • 2017-07-27
  Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Велико Търново 2017-2018
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/2017/OSPLRDUOVT_2017-2018_final.pdf in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 51

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   2017/OSPLRDUOVT_2017-2018_final.pdf [0]
 • 2017-07-24
  ПРОТОКОЛ № 10/04.07.2017 г. от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/AVIK_VT_Protokol-10_04072017.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   AVIK_VT_Protokol-10_04072017.doc [0]
 • 2017-06-30
  Годишен финансов отчет за 2016 г. на Асоциацията по ВиК на обособена територия Велико Търново, обслужвана от «ВиК Йовковци» ООД
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/GodishenFinansovOtchet_AVIK_VT_2016.PDF in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   GodishenFinansovOtchet_AVIK_VT_2016.PDF [0]
 • 2017-03-26
  Протокол № 9 от заседание на АВиК Велико Търново, проведено на 28.02.2017 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Protokol_AViK_9_28022017.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Protokol_AViK_9_28022017.doc [0]
 • 2017-02-28
  ДОКЛАД за дейността на Областна администрация Велико Търново през 2016 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/DokladZaDeynostta_2016_RegAdmVT.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   DokladZaDeynostta_2016_RegAdmVT.doc [0]
 • 2017-02-15
  Отчет за изпълнение на целите за 2016 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Prilojenie2-otchet 2016.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Prilojenie2-otchet 2016.doc [0]
 • 2017-02-08
  Цели на администрацията за 2017 година
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Tseli_OAVT_2017.docx in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Tseli_OAVT_2017.docx [0]
 • 2016-12-29
  Протокол от извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново на 13.12.2016 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Protokol_8_13122016.pdf in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Protokol_8_13122016.pdf [0]
 • 2016-07-12
  План за превенция на престъпността на територията на ОДМВР Велико Търново за периода 2016-2018 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/PlanZaPrevenziaNaPrestapnostta.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   PlanZaPrevenziaNaPrestapnostta.doc [0]
 • 2016-07-06
  Годишен финансов отчет за 2015 г. на Асоциация по ВиК Велико Търново
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/GodishenFinansovOtchet_2015_AViK_VT.xlsx in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   GodishenFinansovOtchet_2015_AViK_VT.xlsx [0]
 • 2016-05-30
  Протокол № 7 от заседание на АВиК Велико Търново, проведено на 21.04.2016 год.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Protokol_7_ 21042016.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Protokol_7_ 21042016.doc [0]
 • 2016-04-27
  Стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико Търново 2016-2020
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Strategy_Socialni_Uslugi_OVT_2016-2020.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Strategy_Socialni_Uslugi_OVT_2016-2020.doc [0]
 • 2016-04-26
  Протокол № 6 от заседание на АВиК Велико Търново, проведено на 29.03.2016 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Protokol-AViK-6-29032016.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Protokol-AViK-6-29032016.doc [0]
 • 2016-03-31
  Регламент за провеждане на 70-ти национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета“ Козлодуй – Околчица
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/140_Godini_Podvig_Hristo_Botev.rar in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   140_Godini_Podvig_Hristo_Botev.rar [0]
 • 2016-03-18
  Свикване извънредно заседание на 21.04.2016 г. на общото събрание на АВиК
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/ZasedanieAViK_21042016.rar in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   ZasedanieAViK_21042016.rar [0]
 • 2016-03-14
  Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация Велико Търново за 2015 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/OtchetTseli_2015_RegAdmVT.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   OtchetTseli_2015_RegAdmVT.doc [0]
 • 2016-03-14
  Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново за 2015 година
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/DokladZaDeynostta_2015_RegAdmVT.rar in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   DokladZaDeynostta_2015_RegAdmVT.rar [0]
 • 2016-03-14
  Цели на Областна администрация Велико Търново за 2016 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Tseli_2016_RegAdmVT.docx in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Tseli_2016_RegAdmVT.docx [0]
 • 2016-02-24
  Свикване редовно заседание на 25.03.2016 г. на общото събрание на АВиК
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Zasedanie_OS-AViK_25032016.zip in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Zasedanie_OS-AViK_25032016.zip [0]
 • 2015-12-07
  Информационeн бюлетин 9-10 по проект на МС "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Bulletin-IISDA_9-10.rar in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Bulletin-IISDA_9-10.rar [0]
 • 2015-10-14
  Информационeн бюлетин 6-7-8 по проект на МС "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"

   


  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Bulletin-IISDA_6-7-8.rar in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Bulletin-IISDA_6-7-8.rar [0]
 • 2015-10-02
  Информационни бюлетини 4-5 по проект на МС "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"

   


  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Bulletin-IISDA_4-5.rar in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Bulletin-IISDA_4-5.rar [0]
 • 2015-09-18
  Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/ANALIZ_SotsialiUslugi_oblastVT2015.rar in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   ANALIZ_SotsialiUslugi_oblastVT2015.rar [0]
 • 2015-06-30
  Годишен финансов отчет на Асоциацията по ВиК на обособена територия Велико Търново, обслужвана от «ВиК Йовковци» ООД
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/AViK_VT_2014.zip in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   AViK_VT_2014.zip [0]
 • 2015-06-12
  Информационен бюлетин по проект на МС "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"

  ИИСДА ще осигури пълна интеграция между създаваните от 1999 г. досега самостоятелно функциониращи, интернет базирани системи за нуждите на централните органи на изпълнителната власт, областните и общинските администрации. Към момента, въвеждането на данни става поотделно и необвързано в три системи: Административен регистър (АР), Система за самооценка на административното обслужване (ССАО) и Информационна система за попълване на отчетните доклади за състоянието на администрацията (ИСПОДСА). Усъвършенстваната единна система ИИСДА ще работи и във взаимодействие с Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА).


  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/bulletin IISDA_1-3.rar in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   bulletin IISDA_1-3.rar [0]
 • 2015-03-25
  БЮДЖЕТ за 2015 г. на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/BUDJET_ AVIK_ 2015.xlsx in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   BUDJET_ AVIK_ 2015.xlsx [0]
 • 2015-03-25
  ОТЧЕТ за изпълнение на бюджет за 2014 г. на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Otchet BUDGET_AViK 2014 VT.xlsx in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Otchet BUDGET_AViK 2014 VT.xlsx [0]
 • 2015-03-13
  Заявление с необходимите документи за комплектоване на преписки за обезщетение за отчуждени имоти за строителството на път ІІ-55 Велико Търново – Гурково
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Zaqvlenie_VT-Gurkovo.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Zaqvlenie_VT-Gurkovo.doc [0]
 • 2015-02-27
  Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново за 2014 година
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/DokladZaDeynostta_2014_RegAdmVT.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   DokladZaDeynostta_2014_RegAdmVT.doc [0]
 • 2015-02-27
  Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация Велико Търново за 2014 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Prilojenie2-OtchetTseli-2014_RegAdmVT.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Prilojenie2-OtchetTseli-2014_RegAdmVT.doc [0]
 • 2015-02-27
  Цели на Областна администрация Велико Търново за 2015 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Tseli_2015_RegAdmVT.docx in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Tseli_2015_RegAdmVT.docx [0]
 • 2015-02-04
  Дневен ред за заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 12 март 2015 г. (четвъртък) от 14:00 часа
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Zasedanie_ObshtoSabranie_AViK_12042015_DnevenRed.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Zasedanie_ObshtoSabranie_AViK_12042015_DnevenRed.doc [0]
 • 2015-02-04
  Проект за решения на Общото събрание на Асоциацията по ВиК от заседание, проведено на 12 март 2015 г. (четвъртък) от 14:00 часа
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Zasedanie_ObshtoSabranie_AViK_12042015_proektReshenia.docx in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Zasedanie_ObshtoSabranie_AViK_12042015_proektReshenia.docx [0]
 • 2014-11-11
  Документи по свикване на общо събрание на АВиК
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/DOC_AVIK.zip in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   DOC_AVIK.zip [0]
 • 2014-06-25
  Отчет на дейността на Областен управител на област Велико Търново за периода юни 2013 – юни 2014 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Otchet_06-2013-06-2014.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Otchet_06-2013-06-2014.doc [0]
 • 2014-04-11
  Регламент на обявения от областна администрация Сливен национален конкурс
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Reglament_Wiki.pdf in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Reglament_Wiki.pdf [0]
 • 2014-02-28
  Отчет за изпълнение целите на администрацията за 2013 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Prilojenie2_OtchetTseli2013_RegAdmVT.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Prilojenie2_OtchetTseli2013_RegAdmVT.doc [0]
 • 2014-02-28
  Цели на администрацията за 2014 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Prilojenie1_Tseli2014_RegAdmVT.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Prilojenie1_Tseli2014_RegAdmVT.doc [0]
 • 2014-02-24
  ДОКЛАД за дейността на Областна администрация Велико Търново през 2013 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/DokladZaDeynostta_2013_RegAdmVT.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   DokladZaDeynostta_2013_RegAdmVT.doc [0]
 • 2014-01-31
  Документи за отчитане и актуализиране на Националната стратегия за младежта
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Info_Nazionalna_srategia_za_mladejta.rar in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Info_Nazionalna_srategia_za_mladejta.rar [0]
 • 2014-01-20
  ТРЕТИ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, НА БИЗНЕС СРЕДАТА И ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/GovernmentReport-3.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   GovernmentReport-3.doc [0]
 • 2013-11-18
  Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна и отражението му върху двустранната търговия
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Sporazumenie_EC-UKR.PDF in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Sporazumenie_EC-UKR.PDF [0]
 • 2013-10-08
  Отчет за първите 100 дни управление на Областен управител на област с административен център гр. Велико Търново
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/100dni.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   100dni.doc [0]

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/2017/OSPLRDUOVT_2017-2018_final.pdf in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 33

Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231
 • 2013-07-29
  Областна стратегия за интегриране на ромите в област Велико Търново 2012-2020
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Oblastna strategia za integracia na romite_Oblast_V.T_2012-2020.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Oblastna strategia za integracia na romite_Oblast_V.T_2012-2020.doc [0]

    [0]
 • 2013-06-21
  ПЛАН за защита при бедствия на област Велико Търново, актуализиран 2012 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/OblastenPlanZaZashtitaPriBedstvia_2012.rar in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 51

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   OblastenPlanZaZashtitaPriBedstvia_2012.rar [0]
 • 2013-06-14
  Стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико Търново (2011-2015 г.): Годишен мониторингов доклад за 2012 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Strategia_sozialni_uslugi_Doklad_2012.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Strategia_sozialni_uslugi_Doklad_2012.doc [0]
 • 2013-06-03
  Областна стратегия за развитие на област Велико Търново за периода 2014 – 2020 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/OSR_Veliko_Tarnovo_27.05.13.pdf in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 51

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   OSR_Veliko_Tarnovo_27.05.13.pdf [0]
 • 2013-02-28
  ДОКЛАД за дейността на Областна администрация Велико Търново през 2012 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/RegAdmVT_DokladZaDeynostta_2012.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   RegAdmVT_DokladZaDeynostta_2012.doc [0]
 • 2013-02-15
  Цели на администрацията за 2013 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Prilojenie1_Tseli-2013_RegAdmVT.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Prilojenie1_Tseli-2013_RegAdmVT.doc [0]
 • 2013-02-15
  Отчет за изпълнение на целите за 2012 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Prilojenie2_OtchetTseli-2012_RegAdmVT.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Prilojenie2_OtchetTseli-2012_RegAdmVT.doc [0]
 • 2013-02-07
  Документи, свързани с изготвяне на Годишен доклад за младежта за 2012 г. и разработване на План за действие за 2013 г. в изпълнение на Националната стратегия за младежта (2012-2020)
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/NYS_2012-2013_ Local Authorities and Substructures.rar in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   NYS_2012-2013_ Local Authorities and Substructures.rar [0]
 • 2013-01-17
  Решение № 42 на Районна избирателна комисия – Велико Търново относно оповестяване на мерките, позволяващи на хората с физически и зрителни увреждания да се придвижват и да гласуват в изборния ден на територията на Област Великс Търново по общини
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/reshenie_42_RIK-VT.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   reshenie_42_RIK-VT.doc [0]
 • 2012-12-27
  Информационен лист за произвеждане на национален референдум, насрочен за 27 януари 2013 г., с въпрос "Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?"


  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Info_list_referendum_2013.pdf in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Info_list_referendum_2013.pdf [0]
 • 2012-11-17
  ПОКАНА за консултации за състав на Районна избирателна комисия за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г. за 4 изборен район Велико Търново
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/9112-54_16112012.pdf in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   9112-54_16112012.pdf [0]
 • 2012-04-03
  Стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико Търново (2011-2015 г.) - Годишен мониторингов доклад за 2011 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Doklad-2011_Strategia_sozialni_uslugi.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Doklad-2011_Strategia_sozialni_uslugi.doc [0]
 • 2012-03-29
  За одобряване - Проект на Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на област Велико Търново за периода 2011-2020 г.


  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/OblastnaStrategia_28032012.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   OblastnaStrategia_28032012.doc [0]
 • 2012-03-29
  За одобряване - Проект на План за действие за периода 2012–2013 година в изпълнение на поставените цели в “Областна стратегията за подобряване на безопасността на движението по пътищата на област Велико Търново за периода 2011–2020 година”
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Plan_2012-13_09042012.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Plan_2012-13_09042012.doc [0]
 • 2012-03-02
  Заповед и указания за обезопасяване на пешеходни пътеки по пътища, отворени за обществено ползване и по улиците в населените места
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/UkazaniaZaObezopasiavanePeshehodniPatekiUlitsi.PDF in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   UkazaniaZaObezopasiavanePeshehodniPatekiUlitsi.PDF [0]
 • 2012-02-28
  Стратегически цели на Областна администрация Велико Търново за 2012 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Prilojenie1-tceli2012-RegAdmVT.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Prilojenie1-tceli2012-RegAdmVT.doc [0]
 • 2012-02-28
  ДОКЛАД за дейността на Областна администрация Велико Търново през 2011 г.
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/DokladZaDeynosttaNaOAVT_2011.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   DokladZaDeynosttaNaOAVT_2011.doc [0]
 • 2012-02-24
  Правила за поведение на населението при наводнение
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/PravilaZaPovedenieNaNaselenietoPriNavodnenia.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   PravilaZaPovedenieNaNaselenietoPriNavodnenia.doc [0]

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/ in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 33

Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231
 • 2011-06-23
  Актуализиран документ за изпълнение на стратегията за развитие на област Велико Търново 2011 – 2013


  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/ADIOSRVT_2011_2013.rar in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   ADIOSRVT_2011_2013.rar [0]

  [0]
 • 2011-02-09
  Индикативна програма за организиране на участия в международни специализирани изложения

  Индикативна програма на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), бенефициент по проект „Нъсърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, за организиране на участия в международни специализирани изложения за периода 22 април 2011 г. – 22 април 2012 г.


  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Indikativna_programa.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Indikativna_programa.doc [0]
 • 2011-01-26
  Междинна оценка на стратегия за развитие на област Велико Търново
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/MezhdinnaOcenkaNaOSRnaOblastVelikoTarnovo.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   MezhdinnaOcenkaNaOSRnaOblastVelikoTarnovo.doc [0]
 • 2011-01-05
  Харта на взаимодействието между държавните институции работещи с деца, жертви на насилие в област Велико Търново
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Harta_za_vzaimodeistvie.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Harta_za_vzaimodeistvie.doc [0]
 • 2010-11-15
  СТРАТЕГИЯ за развитие на социалните услуги на област Велико Търново (2011-2015)
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Strategy_SotsialiUslugi_ oblastVT.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Strategy_SotsialiUslugi_ oblastVT.doc [0]
 • 2010-11-15
  Областно планиране на социалните услуги. Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Област Велико Търново
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Pril.1 Analiz_SotsialiUslugi_ oblastVT.zip in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Pril.1 Analiz_SotsialiUslugi_ oblastVT.zip [0]
 • 2010-10-12
  Практически насоки за интеграция на глобални екологични цели в процеса на актуализация на областните стратегии за развитие
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Prakticheski_nasoki_GEC_RioProject.pdf in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Prakticheski_nasoki_GEC_RioProject.pdf [0]
 • 2010-03-15
  Стратегия за корпоративна социална отговорност 2009 - 2013
  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for https://vt.government.bg/documents/Oct_CSR_Strategy_Final.doc in /var/www/vhosts/vt.government.bg/7/bg/5.php on line 46

  Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/vt.government.bg/inc/functions.php on line 231

   Oct_CSR_Strategy_Final.doc [0]
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати