начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Областeн съвет за развитие:
Учреден /дата според нормативен акт/: На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 22, ал. 1 и 2 от Закона за регионалното развитие и чл. 64 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие
Поле на дейност:

Областният съвет за развитие:

  1. обсъжда и приема областната стратегия за развитие;

  2. оценява инициативите на общините и на юридически лица с нестопанска цел, свързани с областната стратегия за развитие;

  3. прави предложения за сключване на споразумения за сътрудничество с други съседни области за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие;

  4. обсъжда и съгласува действията по осигуряване на публичност и прозрачност на планирането и програмирането на регионалното развитие на територията на областта по предложение на областния управител.
Състав:

Председател: Проф. д-р Любомира Попова, Областен управител на област Велико Търново

Зам.-председател: Ивета Кабакчиева, Зам. областен управител на област Велико Търново

Секретар: Цанко Стефанов, главен експерт в дирекция АКРРДС

Членове:

1.      Кмет на община Велико Търново;

2.      Кмет на община Горна Оряховица;

3.      Кмет на община Елена;

4.      Кмет на община Златарица;

5.      Кмет на община Лясковец;

6.      Кмет на община Павликени;

7.      Кмет на община Полски Тръмбеш;

8.      Кмет на община Свищов;

9.      Кмет на община Стражица;

10.    Кмет на община Сухиндол;

11.    Представител на общински съвет Велико Търново;

12.    Представител на общински съвет Горна Оряховица;

13.    Представител на общински съвет Елена;

14.    Представител на общински съвет Златарица;

15.    Представител на общински съвет Лясковец;

16.    Представител на общински съвет Павликени;

17.    Представител на общински съвет Полски Тръмбеш;

18.    Представител на общински съвет Свищов;

19.    Представител на общински съвет Стражица;

20.    Представител на общински съвет Сухиндол;

21.    Представител на РС на КНСБ;

22.    Представител на СРС „Подкрепа”;

23.    Представител на Търговско промишлената палата;

24.    Представител на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България;

25.    Представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България;

26.    Представител на Българска стопанска камара.

Документи
Решения от заседание, проведено на 19.12.2006
Протокол от заседание, проведено на 30.11.2011 г.
Решения от заседание, проведено на 27.03.2008 г.
Решения от заседание, проведено на 23.02.2010 г.
Решения от заседание, проведено на 27.04.2016 г.
Решения от заседание, проведено на 26.10.2010 г.
Решения от заседание, проведено на 26.01.2011 г.
Решения от неприсъствено заседание, проведено през май 2011 г.
Решения от заседание, проведено на 13.06.2013
Протокол от неприсъствено заседание, проведено през юли 2017 г.
Решения от заседание, проведено на 02.10.2013 г.
Протокол от заседание, проведено на 28.03.2018 г.
Решения от заседание, проведено на 28.03.2018 г.
Протокол от заседание, проведено на 12.04.2019 г.
администрация

Структура
Контакти
Сертификат
ISO 9001

Сертификат
ISO/IEC 27001

Дейности на Общата
администрация

Дейности
на Специализираната
администрация

Съвети и комисии

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати