начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Постоянна областна комисия за изпълнение на дейности и задачи, свързани с вземане на решение по целесъобразността на постъпили искания от общини за предоставяне на средства от републиканския бюджет чрез МВК за възстановяване и подпомагане към МС:
Учреден /дата според нормативен акт/: Заповед № ОКД 12-02-1/17.12.2014 г. на Областен управител във връзка с чл. 58 от Закона за защита при бедствия, чл. 13, ал. 4, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 21, ал. 5 от ПОДМКВПМС
Поле на дейност:

Комисията подпомага  Областен управител при изпълнение на дейности и задачи по чл. 58 от Закона за защита при бедствия, чл. 13, ал. 4, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 21, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (ПОДМКВПМС).
Комисията разглежда постъпили искания от общините на територията на област Велико Търново за предоставяне на средства от републиканския бюджет за превантивни дейности и преодоляване на последиците от бедствие, като се произнася по тяхната целесъобразност.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:
1. Предлага становище по целесъобразност по отношение на постъпили искания от кметове на общини за финансиране на дейности по чл. 12, чл. 16, ал. 3 и чл. 18 от ПОДМКВПМС.
2. Подпомага Областен управител при осъществяване на контрол по чл.
 58 от Закона за защита при бедствия, по отношение изпълнението на решенията на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за територията на област Велико Търново.

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. д-р Любомира Попова, Областен управител на област Велико Търново
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
 инж. Детелина Борисова, Заместник областен управител на област Велико Търново и
Ивета Кабакчиева, Заместник областен управител на област Велико Търново 

СЕКРЕТАР: Гл. инспектор Красимир Георгиев Кръстев, ВПД Директор на РДПБЗН, Велико Търново

ЧЛЕНОВЕ:
1. Директор на дирекция АПОФУС, Областна администрация Велико Търново;
2. Директор на дирекция АКРРДС, Областна администрация Велико Търново;
3. Началник на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново;
4. Директор на ЦСНМП, Велико Търново;
5. Директор на ОД на МВР, Велико Търново;
6. Директор на РИОСВ, Велико Търново;
7. Директор на ОПУ, Велико Търново;
8. Управител на Енерго Про Мрежи, РОЦ Горна Оряховица;
9. Управител на ВиК „Йовковци”, Велико Търново;
10. Директор на РЗИ, Велико Търново;

11. Представител на Басейнова дирекция и управление на водите, Дунавски район, Плевен;

12. Представител на "Напоителни системи" ЕАД, клон Среден Дунав, Плевен
13.
Представител на ДА Метрологичен и технически надзор, София

14. Главен експерт в дирекция АПОФУС, Областна администрация Велико Търново.

Документи
Протокол от заседание, проведено на 20.06.2012 г.
Протокол от заседание, проведено на 18.09.2012 г.
Протокол от заседание, проведено на 30.01.2013 г.
Протокол от заседание, проведено на 14.03.2013 г.
Протокол от заседание, проведено на 16.08.2013 г.
Протокол от заседание, проведено на 16.06.2014 г.
Протокол от заседание, проведено на 03.07.2014 г.
Протокол от заседание, проведено на 21.07.2014 г.
Протокол от заседание, проведено на 19.08.2014 г.
Протокол от заседание, проведено на 19.11.2014 г.
Протокол от заседание, проведено на 18.12.2014 г.
Регистър на исканията по реда на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (ПОДМКВПМС), актуален към 30.06.2017 г.
Регистър на исканията по реда на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (ПОДМКВПМС), актуален към 01.03.2018 г.
Протокол от заседание, проведено на 26.02.2015 г.
Протокол от заседание, проведено на 29.04.2015 г.
Протокол от заседание, проведено на 14.07.2015 г.
Протокол от заседание, проведено на 17.02.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 10.03.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 16.03.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 11.04.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 09.06.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 13.10.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 21.02.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 10.04.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 14.06.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 20.06.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 10.07.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 20.11.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 12.02.2018 г.
Протокол от заседание, проведено на 15.03.2018 г.
Протокол от заседание, проведено на 17.07.2018 г.
Протокол от заседание, проведено на 18.09.2018 г.
Протокол от заседание, проведено на 24.10.2018 г.
Регистър на исканията по реда на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (ПОДМКВПМС), актуален към 22.01.2019 г.
Протокол от заседание, проведено на 28.01.2019 г.
Протокол от заседание, проведено на 18.03.2019 г.
Протокол от заседание, проведено на 31.05.2019 г.
Регистър на исканията по реда на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (ПОДМКВПМС), актуален към 07.02.2020 г.
Решение от заседание, проведено на 25.02.2020 г.
Решение от заседание, проведено на 24.03.2020 г.
Решения от неприсъствено заседание, проведено на 06.07.2020 г.
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: