начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Областна комисия по безопасност на движението по пътищата:
Учреден /дата според нормативен акт/: Заповед № РД 04-6/16.01.2012 г. на Областен управител на област Велико Търново на основание § 1а (2) от Закона за движение по пътищата.
Поле на дейност:

Комисията координира и контролира проблемите по безопасността на движението по пътищата на територията на област Велико Търново, изготвя ежегоден доклад за състоянието на безопасността на движението и приема мерки за нейното подобряване.

 

Състав:

Председател: Проф. д-р Любомира Попова, Областен управител на област Велико Търново
Секретар: Илиян Илиев – старши експерт в Дирекция АКРРДС на Областна администрация Велико Търново 

Членове:
Представители на:
1. ОД на МВР - Велико Търново;
2. ОД на МВР - Велико Търново, Сектор „Пътна полиция”;
3. Областен отдел „Контролна дейност - ДАИ” – Велико Търново;
4. Областно пътно управление - Велико Търново;
5. Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – Велико Търново;
6. Регионален инспекторат по образование – Велико Търново;
7. ОС на БЧК – Велико Търново;
8. Център за спешна медицинска помощ - Велико Търново;
9. Община Велико Търново;
10. Община Горна Оряховица;
11. Община Елена;
12. Община Златарица;
13. Община Лясковец;
14. Община Павликени;
15. Община Полски Тръмбеш;
16. Община Свищов;
17. Община Стражица;
18. Община Сухиндол;
19. Националната транспортна камара;
20. СБА Велико Търново.

Съставът е актуализиран съгласно заповед № РД 01-05-46/10.09.2013 г.

Документи
Протокол № 1 от заседание, проведено на 28.02.2012 г.
администрация

Структура
Контакти
Сертификат
ISO 9001

Сертификат
ISO/IEC 27001

Дейности на Общата
администрация

Дейности
на Специализираната
администрация

Съвети и комисии

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати