начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Комисия по образование, наука, младежки дейности и спорт:
Учреден /дата според нормативен акт/: Заповед на Областен управител № РД 04-111 от 13.12.2010 г.
Поле на дейност:

Комисията е консултативен орган, който подпомага Областен управител на област Велико Търново при провеждане на държавната политика в сферата на образованието, науката, младежките дейности и спорт, съгласно  приоритетите на Правителството на Република България като:

1.    Изразява становища по предоставяните й за разглеждане теми, осъществява взаимодействие при необходимост с други органи на национално, регионално, областно и общинско равнище.

2.    Прави предложения до Областния управител за упражняване на контрол по повод и във връзка с осъществяване на актовете и действията на ръководителите на териториалните звена на Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на физическото възпитание и спорта и другите министерства и ведомства.

3. Изразява становища по повод на доклади и информации, изготвени от Териториалните звена на Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на физическото възпитание и спорта и други министерства и ведомства, касаещи проблеми в сферата на образованието, младежките дейности и спорта.

 

 

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р Любомира Симеонова ПОПОВА, ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

СЕКРЕТАР: Цанко Илиев Стефанов, главен експерт в дирекция АКРРДС

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Представител на Община Велико Търново

 2. Представител на Община Горна Оряховица

 3. Представител на Община Елена

 4. Представител на Община Лясковец

 5. Представител на Община Златарица

 6. Представител на Община Павликени

 7. Представител на Община Полски Тръмбеш

 8. Представител на Община Свищов

 9. Представител на Община Стражица

 10. Представител на Община Сухиндол

 11. Представител на Регионално управление на образованието  Велико Търново

 12. Представител на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

 13. Представител на Стопанска академия „Д.А.Ценов”  гр. Свищов

 14. Представител на Национален военен университет „Васил Левски”  Велико Търново

 15. Представител на Синдиката на българските учители към КНСБ  Велико Търново

 16. Представител на Учителския синдикат към КТ „Подкрепа”  Велико Търново

 17. Представител на Съюза на работодателите в системата на образованието в РБългария за област Велико Търново

 18. Представител на Великотърновска Света митрополия

 19. Експерт на Министерство на младежта и спорта за област Велико Търново

 20. Представител на Регионална здравна  инспекция Велико Търново

 21. Представител на Центровете за професионално обучение
Документи
Вътрешни правила за работата на Областната комисия по образование, наука, младежки дейности и спорт
Протокол № 1 от заседание, проведено на 09.12.2010 г.
Протокол № 1 от заседание, проведено на 08.04.2011 г.
Протокол № 2 от заседание, проведено на 13.09.2011 г.
Протокол № 1 от заседание, проведено на 13.09.2012 г.
Протокол № 1 от заседание, проведено на 09.09.2013 г.
План за младежта
План за младежта за 2014 г.
Протокол № 1 от заседание, проведено на 09.09.2014 г.
Протокол № 1 от заседание, проведено на 14.09.2015 г.
Протокол № 1 от заседание, проведено на 11.02.2016 г.
Протокол № 2 от заседание, проведено на 09.09.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 05.03.2019 г.
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: