начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Комисия по образование, наука, младежки дейности и спорт:
Учреден /дата според нормативен акт/: Заповед на Областен управител № РД 04-111 от 13.12.2010 г.
Поле на дейност:

Комисията е консултативен орган, който подпомага Областен управител на област Велико Търново при провеждане на държавната политика в сферата на образованието, науката, младежките дейности и спорт, съгласно  приоритетите на Правителството на Република България като:

1.    Изразява становища по предоставяните й за разглеждане теми, осъществява взаимодействие при необходимост с други органи на национално, регионално, областно и общинско равнище.

2.    Прави предложения до Областния управител за упражняване на контрол по повод и във връзка с осъществяване на актовете и действията на ръководителите на териториалните звена на Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на физическото възпитание и спорта и другите министерства и ведомства.

3. Изразява становища по повод на доклади и информации, изготвени от Териториалните звена на Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на физическото възпитание и спорта и други министерства и ведомства, касаещи проблеми в сферата на образованието, младежките дейности и спорта.

 

 

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р Любомира Симеонова ПОПОВА, ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

СЕКРЕТАР: Цанко Илиев Стефанов, главен експерт в дирекция АКРРДС

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Представител на Община Велико Търново

 2. Представител на Община Горна Оряховица

 3. Представител на Община Елена

 4. Представител на Община Лясковец

 5. Представител на Община Златарица

 6. Представител на Община Павликени

 7. Представител на Община Полски Тръмбеш

 8. Представител на Община Свищов

 9. Представител на Община Стражица

 10. Представител на Община Сухиндол

 11. Представител на Регионално управление на образованието  Велико Търново

 12. Представител на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

 13. Представител на Стопанска академия „Д.А.Ценов”  гр. Свищов

 14. Представител на Национален военен университет „Васил Левски”  Велико Търново

 15. Представител на Синдиката на българските учители към КНСБ  Велико Търново

 16. Представител на Учителския синдикат към КТ „Подкрепа”  Велико Търново

 17. Представител на Съюза на работодателите в системата на образованието в РБългария за област Велико Търново

 18. Представител на Великотърновска Света митрополия

 19. Експерт на Министерство на младежта и спорта за област Велико Търново

 20. Представител на Регионална здравна  инспекция Велико Търново

 21. Представител на Центровете за професионално обучение
Документи
Вътрешни правила за работата на Областната комисия по образование, наука, младежки дейности и спорт
Протокол № 1 от заседание, проведено на 09.12.2010 г.
Протокол № 1 от заседание, проведено на 08.04.2011 г.
Протокол № 2 от заседание, проведено на 13.09.2011 г.
Протокол № 1 от заседание, проведено на 13.09.2012 г.
Протокол № 1 от заседание, проведено на 09.09.2013 г.
План за младежта
План за младежта за 2014 г.
Протокол № 1 от заседание, проведено на 09.09.2014 г.
Протокол № 1 от заседание, проведено на 14.09.2015 г.
Протокол № 1 от заседание, проведено на 11.02.2016 г.
Протокол № 2 от заседание, проведено на 09.09.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 05.03.2019 г.
администрация

Структура
Контакти
Сертификат
ISO 9001

Сертификат
ISO/IEC 27001

Дейности на Общата
администрация

Дейности
на Специализираната
администрация

Съвети и комисии

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати