начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Областна комисия "Военни паметници" :
Учреден /дата според нормативен акт/: 26.03.2008 г. на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 6 ал.4 от Закона за военните паметници и във връзка с писмо на Министерство на отбраната изх. №08-00-26 от 18.03.2008 г.
Поле на дейност:

Областната комисия извършва следните дейности:

- координиране и осъществяване контрол по въпросите на издирването, проучването, картотекирането, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането на военни паметници на територията на областта;

- координация с общините при изпълнение на делигираните им задължения за полагане грижи за военните паметници на територията на съответната община;

- координиране изпълнението на дейностите и задачите по Закона за военните паметници, от отделните физически и юридически лица, гражданските комитети и други.

- организиране създаването и воденето на областен регистър и картотека на военните паметници на територията на областта;

- приемане и предоставяне за съгласуване от Министъра на отбраната на правила за дейността на комисията;

- предоставяне на  становище на собствениците и ръководителите на строежи дали откритата находка представлява военен паметник и даване на указания за мерките, които следва да се предприемат по проучването и опазването, ако е налице такъв паметник;

- предлага на Министъра на отбраната военни паметници, които да бъдат обявени за паметници на културата по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.

Състав:

Председател: проф. д-р Любомира Попова, Областен управител

Заместник председател: Ивета Кабакчиева, Зам. областен управител

Секретар: Анелия Недева, Гл. експерт, Дирекция АПОФУС в Областна администрация.

Членове:

1. Началник на НВУ ,,Васил Левски”

2. Директор Дирекция ,,Култура и туризъм” в Общинска администрация Велико Търново.

3. Представител на община Горна Оряховица по реда на чл. 6, ал. 2 от закона

4. Представител на община Сухиндол по реда на чл. 6, ал. 2 от закона

5. Представител на община Златарица по реда на чл. 6, ал. 2 от закона

6. Представител на община Полски Тръмбеш по реда на чл. 6, ал. 2 от закона

7. Представител на община Лясковец по реда на чл. 6, ал. 2 от закона

8. Представител на община Елена по реда на чл. 6, ал. 2 от закона

9. Представител на община Свищов по реда на чл. 6, ал. 2 от закона

10. Представител на община Стражица по реда на чл. 6, ал. 2 от закона

11. Представител на община Павликени по реда на чл. 6, ал. 2 от закона

12. Директор на Регионален исторически музей Велико Търново

13. Представител на ИА Военни клубове и военно почивно дело

14. Директор ДВИА Държавна Агенция архиви – гр. София

15. Председател на Общинския съвет на съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр. В. Търново и Зам. председател на Областния съвет на съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва
16. Председател на Съюз на ветераните от войните в България

17. Председател на Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите

Документи
ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА
Решения от заседание, проведено на 17.04.2008 г.
Решения от заседание, проведено на 26.03.2009 г.
Протокол от заседание, проведено на 25.11.2009 г.
Решения от заседание, проведено на 16.12.2010 г.
Протокол от заседание, проведено на 12.04.2012 г.
Протокол от заседание, проведено на 28.04.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 18.10.2013 г.
Областен регистър на военните паметници по чл. 7, т. 3 от Закона за военните паметници
Анкетни карти на военни паметници по общини​
(doc) Регистър "Военни паметници" за област Велико Търново, обновен 2017 г.
(xls) Регистър "Военни паметници" за област Велико Търново, обновен 2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 12.02.2019 г.
Протокол от заседание, проведено на 27.03.2020 г.
Регистър ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ - актуален към 27.03.2020г.
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: