начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта

» Избори за членове на Европейския парламент от Република България - 26.05.2019 г.

Контакти

Централна избирателна комисия
Контакти: https://www.cik.bg/bg/contacts

Районна избирателна комисия
Велико Търново
Адрес: 5000, гр. Велико Търново, пл. „Център” № 2, ет. 2, стая 219
Телефони за контакт: 062 600819; 062 668245
Факс: 062 628279
Уеб-сайт: https://rik04.cik.bg/ep2019
Съобщениия и актове на Областен управител Велико Търново 2019

» Съобщениия и актове на Областен управител Велико Търново 2019

29.03.2019

Консултации за определяне на състав на РИК за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, за Четвърти изборен район - Великотърновски

УВЕДОМЛЕНИЕ
изх. № ОА 04-1984/26.03.2019 г.

С Указ № 53 на Президента на Република България от 19.03.2019 г., обнародвано в ДВ бр. 24/22.03.2019 г., на основание чл. 4, ал. 2 от Изборния кодекс са насрочени избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

В тази връзка, Областен управител  на област Велико Търново съобщава, че

на основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс на 29 март 2019 г. от 11.00  часа, в „Гербова зала” на Областна администрация Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Център 2, ще се проведат консултации с парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, за определяне на състав на РИК за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, за Четвърти изборен район - Великотърновски.

В консултациите може да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени и нямат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България. Тези партии и коалиции имат право да правят предложения за членове на РИК само в условията на чл. 61, ал. 7 от Изборния кодекс.

Участниците в консултациите, имащи право да правят предложения за членове на РИК, представят документите по чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс.

Решение № 8-ЕП от 26.03.2019 г. на ЦИК

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА /П/
Областен управител на
област Велико Търново

Съобщения и актове на Районна избирателна комисия – Велико Търново 2019

» Съобщения и актове на Районна избирателна комисия – Велико Търново 2019

Съобщения и актове на Централна избирателна комисия 2019

» Съобщения и актове на Централна избирателна комисия 2019

05.04.2019

Районна избирателна комисия в Четвърти район – Великотърновски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Районна избирателна комисия в Четвърти район – Великотърновски в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Десислава Стефанова Йонкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Христо Здравков Данев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Кирил Георгиев Станчев

СЕКРЕТАР:

Шенгюл Хасан Сармахмудова

ЧЛЕНОВЕ:

Красимира Илиева Петрова

 

Николина Красимирова Митева

 

Силвия Дечева Дечева

 

Илмира Мирославова Илиева

 

Николай Красимиров Илиев

 

Пламен Веселинов Костадинов

 

Слав Красимиров Личев

 

Борислав Михайлов Гърдев

 

Елка Василева Кукова-Нешева

 

Нина Василева Велкова

 

Христина Маринчева Хараламбиева-Йорданова

встъпва в правомощията си на 6 април 2019 г.

РЕШЕНИЕ на ЦИК № 66-ЕП София, 04.04.2019

COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: