начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Programi na ES
» Програми на ЕС

Редовни програми на ЕС

Редовните програми са инструмент на ЕС за реализиране на интензивни интеграционни процеси в Общността. Те се наричат още хоризонтални, тъй като за разлика от структурните фондове, в тях имат право да участват организации от членуващите държави, без териториални ограничения. България участва в редица редовни програми на ЕС, като “Култура 2000”, “Медия плюс”, “Сократ ІІ”, “Младеж”, “Шеста рамкова програма”, “Митници 2007”, “Фискалис 2007”, “Многогодишна програма за предприятия и предприемачество”, “Европейско цифрово съдържание за глобалните мрежи”, “Леонардо до Винчи ІІ” и др.


За повече информация:
Министерство на финансите - www.minfin.bg
Европортал - www.evroportal.bg
Делегация на ЕК - www.evropa.bg
Портал на ЕС - europa.eu.int
Програма "Сократ" - socrates.hrdc.bg ; europa.eu.int/comm/education/socrates.html
Програма "Леонардо да Винчи" - leonardo.hrdc.bg ; europa.eu.int/comm/education/leonardo.html
Програма "Младеж" - europa.eu.int/comm/education/youth/youthprogram.html ; www.youthprog.bg
Програма "Медия плюс" - europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html
Програма "Култура 2000" - europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html
Шеста рамкова програма - www.cordis.lu/fp6/calls.html
Програма ИДА II - europa.eu.int/ISPO/ida/

Програми на ЕС
Европейски Съюз
Структурни фондове и Кохезионен фонд
Редовни програми на ЕС
Национална стратегическа референтна рамка
Оперативни програми
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати