начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Програми на ЕС
» ПРОГРАМИ НА ЕС

Европейски съюз

Европейският съюз обединява страни с различна степен на икономическо  и социално развитие, с различни и местни  проблеми и подходи за разрешаването им,  а приемането на нови страни-членки поставя допълнителни предизвикателства пред темповете на икономическо развитие и растеж в общото европейско пространство. В този контекст политиката на сближаване на Европейския съюз (ЕС) е насочена към намаляване и преодоляване на онези различия в развитието на страните-членки и техните региони които представляват бариера пред ефективното използване на наличните ресурси и предимства на общия пазар. Политиката на сближаване е своеобразен трансфер на ресурси между страните-членки чрез бюджета на ЕС с цел насърчаване на заетостта, стимулиране на икономическия растеж и конкурентоспособността, увеличаване на инвестициите в човешкия капитал, подобряване на инфраструктурата и други ключови за просперитета на всяка страна процеси.

Присъединяването на България към ЕС е едно от най-важните постижения на страната в началото на ХХІ век. България установява договорни отношения е Европейската общност през май 1990 г., чрез подписване на Спогодба за търговия, търговски и икономически отношения. Официалната молба на България за членство в съюза е връчена на 16 декември 1995 г. на испанския външен министър Хавиер Солана. На Европейския съвет в Хелзинки (10-11 декември 1999 г.) е взето решение за започване на преговори за присъединяване с България, Литва, Латвия, Малта и Румъния. Преговорите на България с ЕС са официално открити на първото заседание на Междуправителствената конференция за присъединяване на България към ЕС на 15 февруари 2000 г. и тогава е постигнато съгласие да се преговаря по 31 раздела/преговорни глави. По всяка една от тях се отчита постигнатото от България съответствие с достиженията на правото на ЕС, както и наличен административен капацитет за прилагането на съответното законодателство. Договорът за присъединяване на България и Румъния към ЕС бе подписан на 25 април 2005 г. в Люксембург. Неотменна част от Договора са протоколът за присъединяване и актът за присъединяване, базирани върху учредителните договори на ЕС.

В процеса на присъединяване, България е подпомагана чрез трите предприсъединителни инструменти на ЕС – ФАР, ИСПА и САПАРД и от някои редовни програми на ЕС.

С присъединяването на 1 януари 2007 г. България участва в структурните и Кохезионния фондове на ЕС.

За повече информация:

COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: