начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» СПРАВОЧНИК

Държавни институции
Президент на Република България
Народно събрание на Република България
Министерски съвет на Република България
Комисия за защита на личните данни
Комисия за защита от дискриминация
Агенция за хората с увреждания
Омбудсман на Република България
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления

Портали, регистри, информационни системи
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
Портал ЕВРОПА
Българският правен портал
Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност
Портал за обществени консултации
ИКАР - кадастър и имотен регистър на България
Търговски регистър
Регистър БУЛСТАТ
Информационна система за правна информация на Министерски Съвет - PRIS
Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН)
Портал за децентрализация
Транслитерация на имена и географски понятия от български към английски букви
Портал на държавната администрация за оперативна съвместимост
Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ)
Регистър на туристическите атракции
Публични регистри, поддържани от Министерството на икономиката
Национален туристически регистър
Дигитална културна съкровищница "Север +" – предоставяне на обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, галерии и архивни сбирки в Северна и Централна България

Териториални органи - област Велико Търново
Областна дирекция на МВР - Велико Търново
Областна дирекция "Земеделие"
Регионална инспекция по околна среда и води /РИОСВ/

Общините в област Велико Търново
Община Велико Търново
Община Горна Оряховица
Община Лясковец
Община Павликени
Община Свищов
Община Елена
Община Стражица
Община Златарица
Община Полски Тръмбеш
Община Сухиндол

Общинските съвети в област Велико Търново
Общински съвет Велико Търново
Общински съвет Горна Оряховица
Общински съвет Елена
Общински съвет Лясковец
Общински съвет Павликени
Общински съвет Свищов
Общински съвет Сухиндол
Общински съвет Златарица
Общински съвет Полски Тръмбеш
Общински съвет Стражица

Висши училища
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
Стопанска академия "Д.А.Ценов" - Свищов
Национален военен университет "Васил Левски"

Полезна информация
Проверка сметка за електроенергия
Здравноосигурителен статус
ПРОГНОЗИ ЗА ВРЕМЕТО - Национален институт по метеорология и хидрология
Активни потребители
Телефонен указател
Българският СОЛВИТ център - Вашите права в ЕС
Справка за социално осигуряване
Информационен бюлетин за възможности за финансиране на проектни предложения на отдел "Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северен централен район" РУСЕ
Защита на личните данни в Шенгенското пространство. Вашите права.
Хидроложка информация и прогнози - Национален институт по метеорология и хидрология
Геозащита Плевен - карта на свлачищата
Национален институт по метеорология и хидрология - филиал Плевен
Национален институт по метеорология и хидрология - БАН
Сеизмични събития в България и околните земетръсни зони
Национален институт по метеорология и хидрология филиал Плевен - Оперативни данни от автоматични хидрометрични станции

Повече за Велико Търново
Европейски информационен център - Велико Търново
Църква "Св. Четиридесет мъченици"
Регионален исторически музей
Официалният сайт на Велико Търново
Туристически информационен център "Царевград Търнов"

Европейски съюз
Достъп до правото на ЕС
Европейски парламент
Портал на Европейския съюз
Представителство на Европейската комисия в България
EURES - европейският портал за професионална мобилност
Структурни фондове на ЕС - поддържа се от МФ
Европейска комисия

Регионални медии
Областен вестник „Янтра днес”
Областен всекидневник „Борба”
Кабелна телевизия „Видеосат”
Кабелна телевизия „Евроком Царевец”
Общинска информационна агенция Велико Търново
Дарик радио - новини от Велико Търново

Административен регистър
Административен регистър

Народни представители от избирателен район 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Парламентарна група "БСП за България" - Валентин Георгиев ЛАМБЕВ
Парламентарна група "Обединени патриоти" - Милен Василев МИХОВ
Парламентарна група "БСП за България" - Весела Николаева ЛЕЧЕВА
Парламентарна група "БСП за България" - Явор Руменов БОЖАНКОВ
Парламентарна група "Движение за права и свободи" – Симеон Христов СИМЕОНОВ
Парламентарна група на ПП ГЕРБ - Станислава Красимирова СТОЯНОВА
Парламентарна група на ПП ГЕРБ - Клавдия Георгиева ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА
Парламентарна група на ПП ГЕРБ - Станислав Иванов СТОЯНОВ

 

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати