начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Полски Тръмбеш « всички общини
 
Забележителности, природни резервати

Преобладаващият релеф на общината е равнинен. В източната част той приминава в хълмисто-равнинен. Надморската височина варира от 30 до 360 метра, като най- ниската кота по поречиeто на река Янтра.

Запасите от полезни изкопаеми са ограничени. Единственият природен запас са откритите до общинския център залежи на доброкачествена мергелна глина

В селата Каранци, Обединение и Полски Сеновец има разкрити кариери за добив на строителен камък, но към настоящия момент те не се експлоатират.

Речното корито на р. Янтра е източник на инертни материали - чакъл и пясък, намиращи приложение в строителството.

В общината има разкрити източници на дълбоки минерални води с хипотермален произход в гр.Полски Тръмбеш и с.Обединение, където е изградена Лечебна минирална баня. Температурата им се движи между 44оС и 47оС, а общата минерализация е 3.5 - 5.7 г. в литър вода. Проучванията показват, че водоносният хоризонт започва от 750 м., а дебитът на минералната вода е 50-60 л/сек. Алкалният характер на водата има престижен лечебно-профилактиен ефект и предимство за най-широкото оползотворяване. Лековите стойности на минералната вода имат много добра мотивация при редица заболявания на опорно-двигателния апарат, стомашно-чревни заболявания, екземи и други.

Историческо значение за общинския център има местността "Юртлука", представляваща засадена през ХVIII в. крушова градина на площ от 71 дка.

Културно-исторически забележителности

На много места в Община Полски Тръмбеш са открити праисторически, антични и късноантични селища, крепости и некрополи, както и ранни и късни тракийски останки.

Най-известен е обектът в местността "Ада- Кузу" с.Орловец - VІІ-VІ век преди наша ера. Намерено е селище обитавано през ранния, средния и късния неолит , открити са вкопани жилища, пещи, глинени фигурки, оръдия на труда и посуда. Кулминацията на разкопките е човешки скелет / хохер /, погребан през средния неолит. Експонатите са добре законсервирани и съхранени.

На територията на Ловния парк в гр.П.Тръмбеш е изграден Ловно-стрелбищен комплекс, представляващ открити и закрити ловни стрелбища и административно- битова сграда с хотелска част, зала за конференции и кафе-бар.

В общината има традиция в плувните спортове, преди години в града са провеждали републикански състезания. Изградена е спортна база със закрит и открити плувни басейни, един от които е с олимпийски размери. Общината търси инвеститори за възстановяване на спортната база и възраждане на позабравените традиции в този вид спорт.

COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: