начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Полски Тръмбеш « всички общини
 
Забележителности, природни резервати

Преобладаващият релеф на общината е равнинен. В източната част той приминава в хълмисто-равнинен. Надморската височина варира от 30 до 360 метра, като най- ниската кота по поречиeто на река Янтра.

Запасите от полезни изкопаеми са ограничени. Единственият природен запас са откритите до общинския център залежи на доброкачествена мергелна глина

В селата Каранци, Обединение и Полски Сеновец има разкрити кариери за добив на строителен камък, но към настоящия момент те не се експлоатират.

Речното корито на р. Янтра е източник на инертни материали - чакъл и пясък, намиращи приложение в строителството.

В общината има разкрити източници на дълбоки минерални води с хипотермален произход в гр.Полски Тръмбеш и с.Обединение, където е изградена Лечебна минирална баня. Температурата им се движи между 44оС и 47оС, а общата минерализация е 3.5 - 5.7 г. в литър вода. Проучванията показват, че водоносният хоризонт започва от 750 м., а дебитът на минералната вода е 50-60 л/сек. Алкалният характер на водата има престижен лечебно-профилактиен ефект и предимство за най-широкото оползотворяване. Лековите стойности на минералната вода имат много добра мотивация при редица заболявания на опорно-двигателния апарат, стомашно-чревни заболявания, екземи и други.

Историческо значение за общинския център има местността "Юртлука", представляваща засадена през ХVIII в. крушова градина на площ от 71 дка.

Културно-исторически забележителности

На много места в Община Полски Тръмбеш са открити праисторически, антични и късноантични селища, крепости и некрополи, както и ранни и късни тракийски останки.

Най-известен е обектът в местността "Ада- Кузу" с.Орловец - VІІ-VІ век преди наша ера. Намерено е селище обитавано през ранния, средния и късния неолит , открити са вкопани жилища, пещи, глинени фигурки, оръдия на труда и посуда. Кулминацията на разкопките е човешки скелет / хохер /, погребан през средния неолит. Експонатите са добре законсервирани и съхранени.

На територията на Ловния парк в гр.П.Тръмбеш е изграден Ловно-стрелбищен комплекс, представляващ открити и закрити ловни стрелбища и административно- битова сграда с хотелска част, зала за конференции и кафе-бар.

В общината има традиция в плувните спортове, преди години в града са провеждали републикански състезания. Изградена е спортна база със закрит и открити плувни басейни, един от които е с олимпийски размери. Общината търси инвеститори за възстановяване на спортната база и възраждане на позабравените традиции в този вид спорт.

Полски Тръмбеш
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати