начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Свищов « всички общини
 
Забележителности, природни резервати

- природна забележителност "Божурлука" - разположена до село Горна Студена. Характерни за нея са растителните видове теснолистен божур, червен хедизариум и др.

- природен парк "Персина". Включва цялата дължина на Свищовско-Беленската низина и всички български дунавски острови, разположени покрай нея. Максималната дължина по бреговата ивица е около 38 км, а максимална ширина е около 8 км. Общата му площ е 21 762,2 ха. Той е разположен върху територията на три общини - Никополска, Беленска и Свищовска. На територията на Община Свищов е разположена част от природния парк, която има големина 2 924,1 ха. В природен парк "Персина" се срещат растителните видове блатно кокиче и дяволски орех.

- защитена местност "Старият дъб" - разположена на остров Вардим, община Свищов, на надморска височина от 10 до 21 м. Създадена е с цел опазване на естествените насаждения от вардимски дъб, характерен само за този остров, големи колонии от чапли и корморани, интересна флора и фауна, типични за тази част на река Дунав, както и забележителен пейзаж с блата, гори и буйна растителност. Там се срещат растителните видове блатно кокиче, дяволски орех, горска лоза и др. Остров Вардим е разположен източно от град Свищов, северно от едноименното село. Той е трети по големина сред българските дунавски острови след Белене и Козлодуй. На острова има уникална растителност – наред с влаголюбивите бяла върба, черна и бяла топола, тук е царството на вардимския дъб. Остров Вардим, заедно с остров Белене и още 17 дунавски острова образуват т. нар. Беленски дунавски архипелаг. Той е включен в Националния план за опазване на най-значимите влажни зони и в Световния план на влажните зони.

 - защитена местност "Кайкуша". Разположена е северно от село Ореш, община Свищов. естествените местообитания на редки водоплаващи птици и растителни видове. Местността представлява блато с площ 240 ха, което е разположено на 25 м надморска височина.

- защитена местност "Мешова гора". Тя е разположена на 150 м надморска височина, източно от село Деляновци, община Свищов. Площта й е 5,8 ха Находище от снежно кокиче, двуцветен синчец, жълт минзухар и други полски цветя. Представлява малка гора с редки тревисти и храстови растителни видове.

Свищов
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати