начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Полски Тръмбеш « всички общини
 
Исторически данни

Точната дата на основанието на селището Полски Тръмбеш не е известна, но към 1865г. то имало 40-50 български и турски къщи – почти по-равно от двете народности.

За името на селище има няколко предположения. Едното е свързано с думите "тръни" и "беше" поради характера на местността. Другото предположение , че името е произлязло от турската дума "тремпе" – тъпан за разгласа.

Дълги години селището било малко по размери с незначително по брой население.

Прекарването през 1901г. на ж.п. линия Русе – Горна Оряховица е дало тласък за по-бързо икономическо развитие на района. През 1911 г. вече в селото е утвърден ежеседмичен пазар, който съществува и до днес и е много оживен, поради подчертано средищния характер на селището.

След първата световна война възникват редица предприятия, главно с преработвателен характер на селско стопански стоки, които носят бърза и лесна печалба.

От 1929 г. селото е електрифицирано и в него вече работят мелница, керамична фабрика, маслобойна фабрика, консервна фабрика и ремонтна работилница.

Полски Тръмбеш се развива и като център за изкупуване и преработка на селско - стопански произведения от богатия район.

Предприемчивият дух на местното население и наличието на удобни железопътни и шосейни връзки със селищата на съседните общини спомагат за бързото развитие на хранително- вкусова и машиностроителна промишленост, които от своя страна са предпоставка за нарастване на населението и обявяването на Полски Тръмбеш за град през 1964 г.

Полски Тръмбеш
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати