начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Свищов « всички общини
 
Исторически данни

Първите заселници на мястото в близост до съвременния град са от времето на средния неолит (3000 - 2600 г. пр. Хр.). Около 45 г. сл. Хр. на 4 км от Свищов възниква римският кастел Нове като седалище на римски легион. Край лагера се оформя градско поселение, което се развива като значителен икономически и кръстопътен център. По време на турското владичество градът е частно, неприкосновено владение на султанката, с независимо административно и финансово управление. Този фактор, настъпилите благоприятни условия в края на XVIII век, както и предприемчивият дух на свищовци се оказват решаващи за утвърждаването му като търговско и културно средище.

За създаването на градската община в Свищов откриваме съобщения във вестник "България" от юли 1860 година .Запазени са протоколна книга на бившата църковна градска община за времето от 1871-1877г, която се съхранява и в Народната библиотека в София. По съдържанието и съдим за крупната роля на Свищовската градска община в миналото, за разностранната и дейност до Освобождението. През 1877 година на брега на р.Дунав стъпват първите освободителни армии, съставена от руска войска и финландски и румънски подразделения и започват своя освободителен поход в България. Свищов става първият освободен град. Тук е била създадена първата губерния на 16 юли 1877 година с тържествена церемония в препълнената с народ църква "Свито Преображение".

Свищовци с право се гордеят с миналото на своя град, защото с него са свързани събития, положили началото и определили много от насоките в стопанското и културно развитие на България. През 1651 година Филип Станиславов издава първата печатна книга на новобългарски език. Филип Сакелариевич прави първото крупно дарение на родния си град за развитие на просветното дело през 1812 година. Примерът му е последван от съгражданина му Димитър Хадживасилев, с чието дарение е построена сградата на Държавната търговска гимназия през 1895 година от австрийския архитект Паул Бранг. Еленка и Кирил Д. Аврамови завещават състоянието си на общината за построяване на сграда за читалище и театър. Димитър Апостолов Ценов дарява цялото си състояние в размер на 4 250 000 златни лева за построяване и поддържане на търговска академия от европейски тип - днешната Стопанска академия, която носи неговото име.

 Големи са заслугите към Свищов на Христаки Павлович - възрожденски и просветен деец и книжовник. През 1831 година той открива тук първото класно училище, а през 1833 година издава първия в България учебник по аритметика, а през 1844 година - първата история на България – "Царственик или История болгарская" - преработка на Паисиевата история.

Свищов
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати