начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Стражица « всички общини
 
Социална инфраструктура

Социални дейности
В общината функционират 14 целодневни детски градини, Дом за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи и Дом за отглеждане на деца с умерена умствена изостаналост.

Здравеопазване

Според утвърдената за общината здравна карта, от 2003 година доболничната помощ ще се осъществява от 14 индивидуални лекарски практики за първична медицинска помощ, позиционирани в 9 селища: 4 в гр. Стражица /вкл. с. Бряговица /, 2 в с. Камен /вкл. с. Нова Върбовка и с. Николаево/ и по 1 в Кесарево /вкл. с.Теменуга, с.Водно, с. Железарци/, Сушица, Владислав /вкл. с. Балканци и с. Благоево/, Царски извор /вкл. с. Горски Сеновец/, Ново Градище /вкл. с. Кавлак, с. Любенци, с. Мирово/, Асеново и Лозен и .Виноград и едно заведение за специализирана помощ – “Медицински център І – Стражица” ЕООД с 6 кабинета: по кардиология, неврология, гинекология, хирургия, рентгенология, пулмология и лаборатория.

Стоматологичните практики са 12, позиционирани в 5 селища: 6 в гр.Стражица, 3 в с.Камен и по 1 в селата Сушица, Кесарево и Царски извор.

Образование
Общината има добре изградена училищна мрежа от 9 общообразователни и две професионално-технически училища. Обучението в професионалните гимназии се извършва по специалности за селското стопанство, транспорта и шивашкото производство. В СОУ ”Ангел Каралийчев” е разкрита профилирана паралелка “Информационни технологии” от 9-ти клас.

Култура

Четиринадесет читалища съхраняват и развиват културните традиции на района.

Църквите в Сушица, Кесарево, Стражица и Асеново са обявени за архитектурни паметници на културата, но са разрушени или силно повредени от земетресението. Общината търси дарители за възстановяването им.

Общината разполага с Картинна галерия в гр. Стражица със 7 изложбени зали. Сградата обаче не е конструктивно укрепена и възстановявана след земетресението през месец декември 1986 година. Галерията разполага с богат фонд – 546 живописни творби, 93 скулптури, 240 графики, 28 творби от приложния раздел. Сред особено ценените експонати са творбите на Илия Петров, Никола Манов, Владимир Димитров - Майстора, Димитър Казаков, Йоан Левиев, Михалис Гарудис, Васил Стоилов, Енчо Пиронков, Катя Гецова. От 1974 до 1985 година се е провеждал Международен пленер по живопис. Изготвеният проект за възстановяването на Картинната галерия предвижда освен експозиционна площ, да се преустроят част от помещенията в Кафе-театър и Дом на приказката. Търсят се партньори и донори за финансиране на проекта.

На 24 май 2003 година общината откри Изложбена зала, в която са представени творби от фонда на галерията. В две от помещенията е подредена  музейна сбирка “Духовния живот на Стражица през вековете”.

През месец май в град Стражица се провеждат Каралийчеви дни с разнообразни прояви. В село Сушица на 6-ти март се организират тържества, посветени на Димитър Атанасов – Матроса. Атрактивни и автентични са Илинденските седянки в края на месец юли в Благоево, Владислав и Балканци. Групата за автентичен фолклор от с. Виноград е носител на многобройни награди от съборите в Копривщица. С оригинални изяви се представят самодейните театрални състави към читалищата в Кесарево, Сушица и Стражица.
Стражица
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати