начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Стражица « всички общини
 
Социална инфраструктура

Социални дейности
В общината функционират 14 целодневни детски градини, Дом за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи и Дом за отглеждане на деца с умерена умствена изостаналост.

Здравеопазване

Според утвърдената за общината здравна карта, от 2003 година доболничната помощ ще се осъществява от 14 индивидуални лекарски практики за първична медицинска помощ, позиционирани в 9 селища: 4 в гр. Стражица /вкл. с. Бряговица /, 2 в с. Камен /вкл. с. Нова Върбовка и с. Николаево/ и по 1 в Кесарево /вкл. с.Теменуга, с.Водно, с. Железарци/, Сушица, Владислав /вкл. с. Балканци и с. Благоево/, Царски извор /вкл. с. Горски Сеновец/, Ново Градище /вкл. с. Кавлак, с. Любенци, с. Мирово/, Асеново и Лозен и .Виноград и едно заведение за специализирана помощ – “Медицински център І – Стражица” ЕООД с 6 кабинета: по кардиология, неврология, гинекология, хирургия, рентгенология, пулмология и лаборатория.

Стоматологичните практики са 12, позиционирани в 5 селища: 6 в гр.Стражица, 3 в с.Камен и по 1 в селата Сушица, Кесарево и Царски извор.

Образование
Общината има добре изградена училищна мрежа от 9 общообразователни и две професионално-технически училища. Обучението в професионалните гимназии се извършва по специалности за селското стопанство, транспорта и шивашкото производство. В СОУ ”Ангел Каралийчев” е разкрита профилирана паралелка “Информационни технологии” от 9-ти клас.

Култура

Четиринадесет читалища съхраняват и развиват културните традиции на района.

Църквите в Сушица, Кесарево, Стражица и Асеново са обявени за архитектурни паметници на културата, но са разрушени или силно повредени от земетресението. Общината търси дарители за възстановяването им.

Общината разполага с Картинна галерия в гр. Стражица със 7 изложбени зали. Сградата обаче не е конструктивно укрепена и възстановявана след земетресението през месец декември 1986 година. Галерията разполага с богат фонд – 546 живописни творби, 93 скулптури, 240 графики, 28 творби от приложния раздел. Сред особено ценените експонати са творбите на Илия Петров, Никола Манов, Владимир Димитров - Майстора, Димитър Казаков, Йоан Левиев, Михалис Гарудис, Васил Стоилов, Енчо Пиронков, Катя Гецова. От 1974 до 1985 година се е провеждал Международен пленер по живопис. Изготвеният проект за възстановяването на Картинната галерия предвижда освен експозиционна площ, да се преустроят част от помещенията в Кафе-театър и Дом на приказката. Търсят се партньори и донори за финансиране на проекта.

На 24 май 2003 година общината откри Изложбена зала, в която са представени творби от фонда на галерията. В две от помещенията е подредена  музейна сбирка “Духовния живот на Стражица през вековете”.

През месец май в град Стражица се провеждат Каралийчеви дни с разнообразни прояви. В село Сушица на 6-ти март се организират тържества, посветени на Димитър Атанасов – Матроса. Атрактивни и автентични са Илинденските седянки в края на месец юли в Благоево, Владислав и Балканци. Групата за автентичен фолклор от с. Виноград е носител на многобройни награди от съборите в Копривщица. С оригинални изяви се представят самодейните театрални състави към читалищата в Кесарево, Сушица и Стражица.
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: