начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Павликени « всички общини
 
Социална инфраструктура

Социални дейности

Детски градини и домове за социални услуги

В Община Павликени функционират 17 целодневни детски градини, 1 обединено детско заведение, 1 детска ясла, 1 полудневна детска градина , 1 дом за стари хора, 1 дом за деца с умствена изостаналост, 1 домашен социален патронаж.


Здравеопазване

Болнични заведения, лекарски практики

Здравеопазването в Община Павликени е представено от Многопрофилна болница за активно лечение, Медицински център, 24 лекарски практики в населените места.


Образование

Брой училища по видове

Образователният процес в общината е обхванат в 2 начални училища, 13 основни училища, 1 средно общообразователно училище, 1 професионална гимназия по промишлени технологии, 1 професионална гимназия по аграрни технологии.

В общината функционира филиал на Института по фуражни култури гр. Плевен.


Култура

Традиционни културни празници, паметници на културата

Общината има дълбоко вкоренени културни традиции. Добре е развита читалищната и библиотечна дейност, като водещо място заемат читалищата в Павликени и Бяла Черква. С особена атрактивност се откроява традиционния празник Зарезан в гр. Бяла Черква и с. Карайсен, Заговезни в гр. Бяла Черква и др.

В по ново време се откроява ежегодния международен пленер по дървопластика "АРТ РУСТИКА" Павликени

Павликени
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати