начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Павликени « всички общини
 
Социална инфраструктура

Социални дейности

Детски градини и домове за социални услуги

В Община Павликени функционират 17 целодневни детски градини, 1 обединено детско заведение, 1 детска ясла, 1 полудневна детска градина , 1 дом за стари хора, 1 дом за деца с умствена изостаналост, 1 домашен социален патронаж.


Здравеопазване

Болнични заведения, лекарски практики

Здравеопазването в Община Павликени е представено от Многопрофилна болница за активно лечение, Медицински център, 24 лекарски практики в населените места.


Образование

Брой училища по видове

Образователният процес в общината е обхванат в 2 начални училища, 13 основни училища, 1 средно общообразователно училище, 1 професионална гимназия по промишлени технологии, 1 професионална гимназия по аграрни технологии.

В общината функционира филиал на Института по фуражни култури гр. Плевен.


Култура

Традиционни културни празници, паметници на културата

Общината има дълбоко вкоренени културни традиции. Добре е развита читалищната и библиотечна дейност, като водещо място заемат читалищата в Павликени и Бяла Черква. С особена атрактивност се откроява традиционния празник Зарезан в гр. Бяла Черква и с. Карайсен, Заговезни в гр. Бяла Черква и др.

В по ново време се откроява ежегодния международен пленер по дървопластика "АРТ РУСТИКА" Павликени

COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: