начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Стражица « всички общини
 
Икономика

Структуро-определящи отрасли
Индустрията на общината е базирана на дейността на 25-30 активни фирми, занимаващи се с преработка в различни подотрасли. Успешно работят “Зорница–Кесарево” АД с. Кесарево и “Пименс” ООД гр. Стражица за преработка на птиче месо, “Велпа-Нореком” АД гр. Стражица -  произвежда велпапе и опаковки, “Корадо-България” АД гр. Стражица - произвежда радиатори и отоплителни уреди, ТПК ”Електра” – произвежда ел. нагреватели и ел. домакински уреди, “Метални конструкции” АД - изработва метални конструкции, приложими в областта на енергетиката;  В последните години са създадени нови малки частни предприятия – ВАРОША–2005 ЕООД, ТОТАЛ ВИНИ ЕООД, БУМЕКС АД - мелници, мандри, хлебопекарни, сладкарски цехове и други. Мелницата “АГИС“ ООД произвежда брашно, което се предлага в разфасовки по желание на клиента. Предстои изграждане на разтоварище и силози за съхранение на пшеница. Мелницата е с оборудване от най-нов тип. Фирма ЕТ “Стефан Стефанов - 92” произвежда слънчеви инсталации за топла вода, метални изделия по поръчка, котлета за локално парно отопление, газови бутилки за автомобилни уредби, лири за баня и топлообменници. Извършва и електростатично прахово боядисване.

Селско стопанство
Селскостопанското производство се осъществява от над 30 кооперации, сдружения и частни земеделски стопани. Стопанисват около 185 хил.дка, от които обработват 127 хил.дка, 1655 дка лозя, 4061 дка мери и пасища и 1202 дка овощни градини. Правят се опити за отглеждане на етерично-маслени култури – лавандула, мента, лайка и други, с приложение във фармацевтичното и  козметичното производство. Пчеларството е традиционен поминък в общината, съществуват около 30 пчелина. Произвежда се висококачествен мед.

Туризъм

Съществуващата база за туризъм е ограничена. Държавна собственост е базата за ученически отдих и туризъм в местността “Тасладжа” с капацитет 150 легла. Фирма “Велпа-Нореком” ЕАД има изградена база за отдих между Стражица и с.Мирово, с малък капацитет, но сред красива местност, с кухня и микроязовир. В град Стражица има малък частен хотел с капацитет 20 легла и заведение за хранене. В центъра на града е започнато изграждането на хотел-ресторант, собственост на общината.

Хълмистият характер на територията на общината, наличието на гори, трите реки - Стара река, Голяма река и Лефеджа, потоци и красиви местности и микроязовирите са предпоставка за развитие на пешеходен, риболовен и ловен туризъм.
Стражица
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати