начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Горна Оряховица « всички общини
 
Икономика

Структуро-определящи отрасли

Община Горна Оряховица има сравнително добре развита икономическа база. Отраслите, които определят микроикономиката в общината са: машиностроене, енергетика, транспорт, производство на строителни изделия и лека промишленост.

Строителството, търговията, химическата промишленост и селското стопанство са другите отрасли, които определят облика на икономиката в общината.


Селско стопанство

Обработваемата земя в Община Горна Оряховица е 195189,474 дка, пасищата са 21 099 дка и горски фонд 37 084 дка. Притежателите на земя са сдружени в 10 земеделски кооперации и 34 частни арендатори.

Основните култури, които се произвеждат са: пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, захарно цвекло, зеленчуци и плодове.

Отглеждат се: едър и дребен рогат добитък, свине и птици


Туризъм

На територията на общината няма туристически обекти с национално и международно значение.

Едни от най-посещаваните обекти са:

- Градски исторически музей - гр. Горна Оряховица

- Къща музей "Асен Разцветников" - с. Драганово

- Етнографски музей - гр. Долна Оряховица

Любими места за отдих на горнооряховчани са ловният дом и хижа "Божур", които се намират в землището на града.

Горна Оряховица
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати