начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Горна Оряховица « всички общини
 
Инфраструктура

Транспорт

Пътна мрежа:
- I клас - 6,224 км (I - 5)
- II клас - 12,468 км (II - 35)
- III клас - 59,690 км
- IV клас - 54,522 км

Улична мрежа:
- Горна Оряховица - 78 км
- Долна Оряховица - 42 км
- села - 267 км

Общината е с важно геостратегическо положение, тъй като на нейната територия се пресичат важни международни и местни транспортни артерии.

Оста на международния транспортен коридор N: 9 минава през нейната територия (свързва Мала Азия с Източна и Северна Европа през Балканския полуостров). Оста на Хиперборейския път също минава през територията на общината (Албания-Македония-Г. Оряховица-Русе).

Железопътен транспорт – гара Горна Оряховица заема възлово място в жп мрежата на страната. През Горна Оряховица минават две главни железопътни трасета София-Варна и Русе-Стара Загора. Гарата има следните подразделения: товарна и пътническа гари, локомотивно и вагонно депо, ел. и жп секции и др.

От 1995 год. летище Г. Оряховица е петото международно летище в страната. С режим на работа 24 часа то се използва за чартърни, товарни и пътнически полети, за внос и износ на селскостопанска и промишлена продукция от и за България, Европа, Азия, Близкия изток и Африка.


Енергийна промишленост

Електроснабдяването се осъществява от предприятие "Електроразпределение - Горна Оряховица" ЕАД, клон Велико Търново. Обхваща териториите на общини Г. Оряховица, Лясковец, Стражица и Полски Тръмбеш с обща площ 1387 км2 (5 града и 52 села). Обслужва: битови абонати – 52 200 бр; обществени абонати – 4 900 бр.

Поддържа: въздушна мрежа средно напрежение – 932 км; Кабелна мрежа средно напрежение – 218 км; Трафопостове – собственост на ЕРР (649 бр) и собственост на други фирми (259 бр); Въздушна мрежа ниско напрежение – 1116 км; Кабелна мрежа ниско напрежение – 425 км; Осветителни тела – 18 000 бр.


Съобщителна

Телекомуникациите на територията на общината са организирани на базата на аналогови системи, централи тип А 29 и КРС, аналогови преносни системи и нискочестотни селищни и между селищни кабели.

Изградени са 15 бр. селищни АТЦ и една възлова АТЦ с капацитет 24100 номера. Изградена е кабелна мрежа с капацитет 23150 селищни чифта. Телефонната плътност за гр. Горна Оряховица е 45 на 100 жители, а за общината - средно 34 на 100. Единствено телефонна централа няма в с. Горски Горен Тръмбеш, но на етапа такава не е необходима.

Територията на Общината се покрива 100 % от три ретранслатора, които подават телевизионен сигнал до всички населени места.

В града реализират дейността си две кабелни телевизии с над 4 000 абоната.

Големите мобилни оператори "МТел", "Глобул" и "Мобика" имат пълно покритие на територията на общината.


Водоснабдяване

МРЕЖИ И СИСТЕМИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА

Всички населени места на територията на Община Горна Оряховица са с централно водоснабдяване и почти напълно изградени водопроводни мрежи.

Г. Оряховица и селищата в западната част на общината (Първомайци, Поликраище, Правда и Крушето) получават вода от язовир "Йовковци". Останалите селища са с местни водоизточници.

На територията на Общината се намира водоснабдителна система "Росица", разположена в землището на с. Поликраище. Със своите 15 шахтови кладенци, тя е резервен (авариен) водоизточник за гр. Горна Оряховица и осигурява двойно захранване, гарантиращо безаварийно водоподаване през цялата година.

На територията на общината се поддържат 46 водоизточника, 57 помпени станции и водоеми, 381 км водопроводна мрежа (от които 89 км външна и 292 вътрешна), 8000 водопроводни отклонения с обща дължина 74 км.

По-големите стопански субекти ползват за промишлени нужди вода от собствени водоизточници. 

МРЕЖИ И СИСТЕМИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Изградена канализация има само в Горна Оряховица. Тя е с обща дължина 74 км, от които 5 км са външни колектори, а останалите – вътрешна мрежа. Отклоненията са над 1500 бр. Изпълнява се канализацията на гр. Долна Оряховица, а селата Драганово и Правда са отводнени около 90%. В останалите села е обхваната около 20% от уличната мрежа.

COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: