начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Горна Оряховица « всички общини
 
Инфраструктура

Транспорт

Пътна мрежа:
- I клас - 6,224 км (I - 5)
- II клас - 12,468 км (II - 35)
- III клас - 59,690 км
- IV клас - 54,522 км

Улична мрежа:
- Горна Оряховица - 78 км
- Долна Оряховица - 42 км
- села - 267 км

Общината е с важно геостратегическо положение, тъй като на нейната територия се пресичат важни международни и местни транспортни артерии.

Оста на международния транспортен коридор N: 9 минава през нейната територия (свързва Мала Азия с Източна и Северна Европа през Балканския полуостров). Оста на Хиперборейския път също минава през територията на общината (Албания-Македония-Г. Оряховица-Русе).

Железопътен транспорт – гара Горна Оряховица заема възлово място в жп мрежата на страната. През Горна Оряховица минават две главни железопътни трасета София-Варна и Русе-Стара Загора. Гарата има следните подразделения: товарна и пътническа гари, локомотивно и вагонно депо, ел. и жп секции и др.

От 1995 год. летище Г. Оряховица е петото международно летище в страната. С режим на работа 24 часа то се използва за чартърни, товарни и пътнически полети, за внос и износ на селскостопанска и промишлена продукция от и за България, Европа, Азия, Близкия изток и Африка.


Енергийна промишленост

Електроснабдяването се осъществява от предприятие "Електроразпределение - Горна Оряховица" ЕАД, клон Велико Търново. Обхваща териториите на общини Г. Оряховица, Лясковец, Стражица и Полски Тръмбеш с обща площ 1387 км2 (5 града и 52 села). Обслужва: битови абонати – 52 200 бр; обществени абонати – 4 900 бр.

Поддържа: въздушна мрежа средно напрежение – 932 км; Кабелна мрежа средно напрежение – 218 км; Трафопостове – собственост на ЕРР (649 бр) и собственост на други фирми (259 бр); Въздушна мрежа ниско напрежение – 1116 км; Кабелна мрежа ниско напрежение – 425 км; Осветителни тела – 18 000 бр.


Съобщителна

Телекомуникациите на територията на общината са организирани на базата на аналогови системи, централи тип А 29 и КРС, аналогови преносни системи и нискочестотни селищни и между селищни кабели.

Изградени са 15 бр. селищни АТЦ и една възлова АТЦ с капацитет 24100 номера. Изградена е кабелна мрежа с капацитет 23150 селищни чифта. Телефонната плътност за гр. Горна Оряховица е 45 на 100 жители, а за общината - средно 34 на 100. Единствено телефонна централа няма в с. Горски Горен Тръмбеш, но на етапа такава не е необходима.

Територията на Общината се покрива 100 % от три ретранслатора, които подават телевизионен сигнал до всички населени места.

В града реализират дейността си две кабелни телевизии с над 4 000 абоната.

Големите мобилни оператори "МТел", "Глобул" и "Мобика" имат пълно покритие на територията на общината.


Водоснабдяване

МРЕЖИ И СИСТЕМИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА

Всички населени места на територията на Община Горна Оряховица са с централно водоснабдяване и почти напълно изградени водопроводни мрежи.

Г. Оряховица и селищата в западната част на общината (Първомайци, Поликраище, Правда и Крушето) получават вода от язовир "Йовковци". Останалите селища са с местни водоизточници.

На територията на Общината се намира водоснабдителна система "Росица", разположена в землището на с. Поликраище. Със своите 15 шахтови кладенци, тя е резервен (авариен) водоизточник за гр. Горна Оряховица и осигурява двойно захранване, гарантиращо безаварийно водоподаване през цялата година.

На територията на общината се поддържат 46 водоизточника, 57 помпени станции и водоеми, 381 км водопроводна мрежа (от които 89 км външна и 292 вътрешна), 8000 водопроводни отклонения с обща дължина 74 км.

По-големите стопански субекти ползват за промишлени нужди вода от собствени водоизточници. 

МРЕЖИ И СИСТЕМИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Изградена канализация има само в Горна Оряховица. Тя е с обща дължина 74 км, от които 5 км са външни колектори, а останалите – вътрешна мрежа. Отклоненията са над 1500 бр. Изпълнява се канализацията на гр. Долна Оряховица, а селата Драганово и Правда са отводнени около 90%. В останалите села е обхваната около 20% от уличната мрежа.

Горна Оряховица
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати