начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Полски Тръмбеш « всички общини
 
Инфраструктура

Транспорт

Транспортната система на Община Полски Тръмбеш е представена с пътен и железопътен транспорт. Географското разположение я прави кръстопът на транспортните артерии.

На територията на общината пътищата от І клас имат дължина – 32.77 км, пътищата от ІІІ клас - с дължина 80.85 км и общинските пътища – 37.69 км. Гъстотата на пътищата от І и ІІІ клас (226.6 км/1000км2 /) е по-висока от средната за областа ( 160.2 км/1000км2 ) и над два пъти по-висока от средната за страната.( 120.2км/1000км2 ).

Единият от първокласните пътища І – 5, Русе – Велико Търново е международен транспортен коридор – МТК № 9 , който се явява централна транспортна ос между северна и южна България и пренася международни потоци по направление север – юг.

Друг първокласен път І-3, Бяла – Плевен, минаващ през територията на общината, е в направление изток – запад, той по-малко обслужва самата община, а по-скоро пренася транзитен поток.

В общината преобладава третокласна пътна мрежа ( 53% о т общата дължина на пътища), която обслужва междуобщинските и вътрешнообластните потоци.

Имайки предвид неравномерното покритие на територията на страната с главни ж. п. линии, община Полски Тръмбеш има предимство, че през нея преминава железопътната магистрала Г.Оряховица – Русе.

Общата дължина на текущия железен път е 17.5 км.

Обемът на пътническите превози се осъществява от 2 гари и 3 спирки.

В общината спират 12 бързи и 10 пътнически влака. Съществено значение за общината имат товарните превози.


Енергийна промишленост

Съобщителна

Водоснабдяване
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: