начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Полски Тръмбеш « всички общини
 
Инфраструктура

Транспорт

Транспортната система на Община Полски Тръмбеш е представена с пътен и железопътен транспорт. Географското разположение я прави кръстопът на транспортните артерии.

На територията на общината пътищата от І клас имат дължина – 32.77 км, пътищата от ІІІ клас - с дължина 80.85 км и общинските пътища – 37.69 км. Гъстотата на пътищата от І и ІІІ клас (226.6 км/1000км2 /) е по-висока от средната за областа ( 160.2 км/1000км2 ) и над два пъти по-висока от средната за страната.( 120.2км/1000км2 ).

Единият от първокласните пътища І – 5, Русе – Велико Търново е международен транспортен коридор – МТК № 9 , който се явява централна транспортна ос между северна и южна България и пренася международни потоци по направление север – юг.

Друг първокласен път І-3, Бяла – Плевен, минаващ през територията на общината, е в направление изток – запад, той по-малко обслужва самата община, а по-скоро пренася транзитен поток.

В общината преобладава третокласна пътна мрежа ( 53% о т общата дължина на пътища), която обслужва междуобщинските и вътрешнообластните потоци.

Имайки предвид неравномерното покритие на територията на страната с главни ж. п. линии, община Полски Тръмбеш има предимство, че през нея преминава железопътната магистрала Г.Оряховица – Русе.

Общата дължина на текущия железен път е 17.5 км.

Обемът на пътническите превози се осъществява от 2 гари и 3 спирки.

В общината спират 12 бързи и 10 пътнически влака. Съществено значение за общината имат товарните превози.


Енергийна промишленост

Съобщителна

Водоснабдяване
Полски Тръмбеш
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати