начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Павликени « всички общини
 
Инфраструктура

Транспорт

Пътната мрежа на територията на общината е добре развита. Съществуващите пътища са I, III, IV клас и местни пътища.

Вид, Клас Пътища – I клас Пътища – III клас Общински (бивши IV клас) Местни пътища Улици
Дължина 3 км. 92 км. 94,8 км. 12,2 км. 364 км.
Състояние Добро Средно Лошо Средно Средно

Град Павликени е разположен на една от най-важните железопътни артерии – София-Варна. Дължината на желозопътната мрежа на територията на Община Павликени с дължина 25 км. Обхваща жп гарите Бутово, Павликени, Стамболово - Михалци и Лесичери. Гарите Павликени и Бутово се използват, освен за пътнически превози и за товаро-разтоварна дейност.


Енергийна промишленост

Електроснабдяването на консуматорите в общината се осъществява предимно от ПС (подстанция) 110/20 кV. гр. Павликени. В района са изградени и две централи – ВЕЦ "Росица" и ВЕЦ "Росица 3" с.Стамболово. Селищата в цялата община са електрифицирани посредством въздушни, а гр. Павликени и с кабелни електропроводи 20кV. В гр.Павликени мрежата средно напрежение 20 кV е осъществена предимно с кабел 20 кV.


Съобщителна

В сферата на съобщенията на територията на община Павликени на този етап действат само Териториално поделение "Далекосъобщения" - гр. Павликени, и "Български пощи" ЕООД - клон Павликени. В момента осъществяването на телефонните връзки се осъществява с въздушни кабели и в малка част с подземни кабели. Селищата на общината са включени в системата на АТЦ и имат покритие за GSM и мобифон.


Водоснабдяване

Водоснабдяването на територията на община Павликени се осъществява от терасите на р.Росица, р.Ломя, р.Негованка и местните дерета. За целта са изградени шаптови кладенци, дренажи, помпени станции, напорни водопроводи и водоеми.

Всички населени места от общината са водоснабдени. Основните проблеми по водоснабдяването произлизат от остарялата водопроводна мрежа, в резултат на което се получават големи загуби на питейна вода.

Голяма част от населените използва и лични кладенци за питейни нужди и за напояване.

Павликени
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати