начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Павликени « всички общини
 
Инфраструктура

Транспорт

Пътната мрежа на територията на общината е добре развита. Съществуващите пътища са I, III, IV клас и местни пътища.

Вид, Клас Пътища – I клас Пътища – III клас Общински (бивши IV клас) Местни пътища Улици
Дължина 3 км. 92 км. 94,8 км. 12,2 км. 364 км.
Състояние Добро Средно Лошо Средно Средно

Град Павликени е разположен на една от най-важните железопътни артерии – София-Варна. Дължината на желозопътната мрежа на територията на Община Павликени с дължина 25 км. Обхваща жп гарите Бутово, Павликени, Стамболово - Михалци и Лесичери. Гарите Павликени и Бутово се използват, освен за пътнически превози и за товаро-разтоварна дейност.


Енергийна промишленост

Електроснабдяването на консуматорите в общината се осъществява предимно от ПС (подстанция) 110/20 кV. гр. Павликени. В района са изградени и две централи – ВЕЦ "Росица" и ВЕЦ "Росица 3" с.Стамболово. Селищата в цялата община са електрифицирани посредством въздушни, а гр. Павликени и с кабелни електропроводи 20кV. В гр.Павликени мрежата средно напрежение 20 кV е осъществена предимно с кабел 20 кV.


Съобщителна

В сферата на съобщенията на територията на община Павликени на този етап действат само Териториално поделение "Далекосъобщения" - гр. Павликени, и "Български пощи" ЕООД - клон Павликени. В момента осъществяването на телефонните връзки се осъществява с въздушни кабели и в малка част с подземни кабели. Селищата на общината са включени в системата на АТЦ и имат покритие за GSM и мобифон.


Водоснабдяване

Водоснабдяването на територията на община Павликени се осъществява от терасите на р.Росица, р.Ломя, р.Негованка и местните дерета. За целта са изградени шаптови кладенци, дренажи, помпени станции, напорни водопроводи и водоеми.

Всички населени места от общината са водоснабдени. Основните проблеми по водоснабдяването произлизат от остарялата водопроводна мрежа, в резултат на което се получават големи загуби на питейна вода.

Голяма част от населените използва и лични кладенци за питейни нужди и за напояване.

COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: