начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Свищов « всички общини
 
Инфраструктура

Транспорт
Община Свищов има геостратегически характер с местоположението си в най-южната част на трансевропейската река Дунав. Този геостратегически характер изисква предприемане на активни действия в посока рехабилитиране на общинската пътна мрежа, като част от националната и трансевропейските пътни мрежи. Утвърждаването на Свищов като академичен център води до значителен пътникопоток. Доказаната ресурсоемкост на общинската икономика е също фактор за квалифициране на проблемите с пътната мрежа като стратегически и изискващи приоритетно разглеждане.
Общата дължина на пътната мрежа в територията на община Свищов е 209,700 км, от които:
- първи клас - 31,800 км.;
- втори клас - 34,700 км.;
- трети клас - 99,400 км.;
- четвърти клас - 43,800 км.

Енергийна промишленост
Технически Участък - Свищов, обслужва абонатите на територията на Община Свищов, което включва град Свищов и 13 села: Алеково, Александрово, Българско Сливово, Вардим, Драгомирово, Горна Студена, Морава, Козловец, Овча Могила, Ореш, Совата, Хаджи Димитрово и Царевец. Електроснабдяването на града и прилежащите му села се осъществява, чрез Подстанция "Свищов", която захранва 17 изводи: 10 - въздушни и 7 подземни. На територията на град Свищов са разположени 133 трафопоста (20/0,4 kV) и 186 трафопоста на територията на селата. По-голямата част (около 90%) от тези 319 трафопоста са собственост на Технически Участък - Свищов, така както и по-голямата част от ел. съоръженията и инфраструктурата от Подстанция "Свищов" до крайните консуматори (24 660).

Съобщителна
Повечето от телефонните постове в общината се обслужват от аналогови централи. Започна мащабна кампания за цифровизиране на телефонните услуги, което доведе до значително повишаване на качеството им. Беше осигурена свързаност с глобалната мрежа на училищата в общината.

Водоснабдяване
Във всички населени места на територията на Община Свищов има изградена водопроводна мрежа. Обслужва се от "ВиК" ЕАД. Дружеството е със 100% общинско участие..
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: