начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Свищов « всички общини
 
Инфраструктура

Транспорт
Община Свищов има геостратегически характер с местоположението си в най-южната част на трансевропейската река Дунав. Този геостратегически характер изисква предприемане на активни действия в посока рехабилитиране на общинската пътна мрежа, като част от националната и трансевропейските пътни мрежи. Утвърждаването на Свищов като академичен център води до значителен пътникопоток. Доказаната ресурсоемкост на общинската икономика е също фактор за квалифициране на проблемите с пътната мрежа като стратегически и изискващи приоритетно разглеждане.
Общата дължина на пътната мрежа в територията на община Свищов е 209,700 км, от които:
- първи клас - 31,800 км.;
- втори клас - 34,700 км.;
- трети клас - 99,400 км.;
- четвърти клас - 43,800 км.

Енергийна промишленост
Технически Участък - Свищов, обслужва абонатите на територията на Община Свищов, което включва град Свищов и 13 села: Алеково, Александрово, Българско Сливово, Вардим, Драгомирово, Горна Студена, Морава, Козловец, Овча Могила, Ореш, Совата, Хаджи Димитрово и Царевец. Електроснабдяването на града и прилежащите му села се осъществява, чрез Подстанция "Свищов", която захранва 17 изводи: 10 - въздушни и 7 подземни. На територията на град Свищов са разположени 133 трафопоста (20/0,4 kV) и 186 трафопоста на територията на селата. По-голямата част (около 90%) от тези 319 трафопоста са собственост на Технически Участък - Свищов, така както и по-голямата част от ел. съоръженията и инфраструктурата от Подстанция "Свищов" до крайните консуматори (24 660).

Съобщителна
Повечето от телефонните постове в общината се обслужват от аналогови централи. Започна мащабна кампания за цифровизиране на телефонните услуги, което доведе до значително повишаване на качеството им. Беше осигурена свързаност с глобалната мрежа на училищата в общината.

Водоснабдяване
Във всички населени места на територията на Община Свищов има изградена водопроводна мрежа. Обслужва се от "ВиК" ЕАД. Дружеството е със 100% общинско участие..
Свищов
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати