начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Велико Търново « всички общини
 
Инфраструктура

Транспорт

Плътността на пътната мрежа е 47,1 км./100 кв.км.

Републиканската пътна мрежа на територията на Общината включва пътища с обща дължина, както следва:
- пътища I клас - 56,28 км.; 
- пътища II клас - 42,40 км.;
- пътища III клас - 96,50 км.;
- общо пътн. мрежа - 169,74 км.;
- улична мрежа в гр.В.Търново  - 92,00 км.

Преобладаващият транспорт на територията на общината е автобусният. Транспортното обслужване се осъществява от частни дружества. Организираният градски транспорт във Велико Търново обхваща 12 линии, от които 2 тролейбусни и 10 автобусни. Броят на тролейбусите е 15. Междуселищните линии на територията на общината са 20. Важно съоръжение от пътната инфраструктура е новооткритият южен пътен възел, който е стратегически компонент на транспортен еврокоридор №9 и пресечна точка на най-важните пътни маршрути, свързващи Северна с Южна и Източна със Западна България.

В съседния на Велико Търново град –Горна Оряховица се намират летище и най-голямата за Северна България железопътна гара в Горна Оряховица. Оттам минават жп линиите София - Варна и Русе - Подкова и има връзки към почти всички градове в България.


Енергийна промишленост

Електроснабдяването се осъществява от предприятие "Електроразпределение - Горна Оряховица" ЕАД, клон Велико Търново.

Основни използвани горива са топлоенергия (28%), мазут (27%), електроенергия (24%).

В енергопотреблението по общински сектори най-голям дял имат здравеопазването (70%), образованието (12%), жилищното строителство и БКС (9%).


Съобщителна

За Община Велико Търново броят на централите е 32 бр.,от които 31 аналогови -тип А 29, 1 тип цифрова комбинирана селищна и междуселищна централа - тип WSD.

Телефонна плътност към монтиран капацитет за гр. В.Търново е 65 %, а  за селищата в Община Велико Търново от 75% до 85 %.

Цифровизацията  като абонатна номерация е 34 %, като пренос на мрежи –100% по оптика  и медни кабели.


Водоснабдяване

Доставена вода общо: 5607 хил. куб. м., 170 л. на човек на ден, 99, 5% – водоснабдено население.

Основен питеен източник е хидровъзел "Йовковци", снабдяващ с питейна вода повече от 25 населени места.

COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: