начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Велико Търново « всички общини
 
Инфраструктура

Транспорт

Плътността на пътната мрежа е 47,1 км./100 кв.км.

Републиканската пътна мрежа на територията на Общината включва пътища с обща дължина, както следва:
- пътища I клас - 56,28 км.; 
- пътища II клас - 42,40 км.;
- пътища III клас - 96,50 км.;
- общо пътн. мрежа - 169,74 км.;
- улична мрежа в гр.В.Търново  - 92,00 км.

Преобладаващият транспорт на територията на общината е автобусният. Транспортното обслужване се осъществява от частни дружества. Организираният градски транспорт във Велико Търново обхваща 12 линии, от които 2 тролейбусни и 10 автобусни. Броят на тролейбусите е 15. Междуселищните линии на територията на общината са 20. Важно съоръжение от пътната инфраструктура е новооткритият южен пътен възел, който е стратегически компонент на транспортен еврокоридор №9 и пресечна точка на най-важните пътни маршрути, свързващи Северна с Южна и Източна със Западна България.

В съседния на Велико Търново град –Горна Оряховица се намират летище и най-голямата за Северна България железопътна гара в Горна Оряховица. Оттам минават жп линиите София - Варна и Русе - Подкова и има връзки към почти всички градове в България.


Енергийна промишленост

Електроснабдяването се осъществява от предприятие "Електроразпределение - Горна Оряховица" ЕАД, клон Велико Търново.

Основни използвани горива са топлоенергия (28%), мазут (27%), електроенергия (24%).

В енергопотреблението по общински сектори най-голям дял имат здравеопазването (70%), образованието (12%), жилищното строителство и БКС (9%).


Съобщителна

За Община Велико Търново броят на централите е 32 бр.,от които 31 аналогови -тип А 29, 1 тип цифрова комбинирана селищна и междуселищна централа - тип WSD.

Телефонна плътност към монтиран капацитет за гр. В.Търново е 65 %, а  за селищата в Община Велико Търново от 75% до 85 %.

Цифровизацията  като абонатна номерация е 34 %, като пренос на мрежи –100% по оптика  и медни кабели.


Водоснабдяване

Доставена вода общо: 5607 хил. куб. м., 170 л. на човек на ден, 99, 5% – водоснабдено население.

Основен питеен източник е хидровъзел "Йовковци", снабдяващ с питейна вода повече от 25 населени места.

Велико Търново
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати