начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Стражица « всички общини
 
Демографски данни

Население
Жените в общината представляват около 51.5 % от общото население, а мъжете съответно около 48.5 %. Това съотношение е непроменено в дълъг период от време.

В резултат на дълготрайната тенденция на намаляване на раждаемостта във възрастовата структура на населението са настъпили съществени промени. Намалява относителния дял на младото, а се увеличава делът на възрастното население. Делът на младите генерации / под 20 години/ от 26.5% през 1985 година намалява на 24,3% през 1992 година и на 23,29 % през 2001 година, а делът на старите възрастови групи / на 60 и повече години/ се увеличава – съответно от 23,8% на 26,0% през 1985 и 1992 г., а през 2001-ва - 25,27 %.


Активно население
Община Стражица е с висока безработица – над 40 % в последните години. С най-висока безработица са селата Кесарево и Асеново – около 50 %, Царски извор, Мирово, Благоево – над 30 %, Виноград, Владислав, Камен – над 20 % и всички останали– над 10 %

Съотношението активно-неактивно население драстично е променено в полза на неактивното: през 1985 г заети са 46 % от населението, а по оперативни данни през 2003 г. – едва 18 %.

Стражица
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати