начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Златарица « всички общини
 
Демографски данни

Население
Население общо - 5 145, от тях жени – 2 589 мъже – 2 556, от които:
- под 7г. – 317
- от 7 до 14г. – 429
- от 14 до 18г. – 297
- от 18 до 57г. жени – 1 175
- от 18 до 62г. мъже – 1 490
- над 57г. жени – 909
- над 62 мъже – 528

Активно население
В община Златарица икономически активното население е около 2100 души. Със стартирането на програмата "От социални помощи към осигуряване на заетост" в общината се отбеляза спад на безработицата с 14%.

Заетост
Към 30.06.2003г. регистрираните безработни в Дирекция "Бюро по труда" са 663. Продължително безработните лица (с регистрация над 1 год.) са 460 бр., което е 69,38% от общия брой регистрирани безработни. С нисък образователен ценз или неподходяща квалификация са 322 продължително безработни лица (70 % от всички безработни над 1 година или 48,57% от общия брой безработни лица). От регистрираните 162 безработни лица до 29 години в община Златарица (24,43% от общия брой безработни), 64,81 % /105 бр./ са с основно и по-ниско образование. Хората от етническите малцинствени групи имат най-големи проблеми с достъпа на пазара на труда. Над 90 % от икономически активните лица от ромски произход са продължително безработни. Почти същото положение се отнася и за другите етнически малцинствени групи в община Златарица.
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: