начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Златарица « всички общини
 
Демографски данни

Население
Население общо - 5 145, от тях жени – 2 589 мъже – 2 556, от които:
- под 7г. – 317
- от 7 до 14г. – 429
- от 14 до 18г. – 297
- от 18 до 57г. жени – 1 175
- от 18 до 62г. мъже – 1 490
- над 57г. жени – 909
- над 62 мъже – 528

Активно население
В община Златарица икономически активното население е около 2100 души. Със стартирането на програмата "От социални помощи към осигуряване на заетост" в общината се отбеляза спад на безработицата с 14%.

Заетост
Към 30.06.2003г. регистрираните безработни в Дирекция "Бюро по труда" са 663. Продължително безработните лица (с регистрация над 1 год.) са 460 бр., което е 69,38% от общия брой регистрирани безработни. С нисък образователен ценз или неподходяща квалификация са 322 продължително безработни лица (70 % от всички безработни над 1 година или 48,57% от общия брой безработни лица). От регистрираните 162 безработни лица до 29 години в община Златарица (24,43% от общия брой безработни), 64,81 % /105 бр./ са с основно и по-ниско образование. Хората от етническите малцинствени групи имат най-големи проблеми с достъпа на пазара на труда. Над 90 % от икономически активните лица от ромски произход са продължително безработни. Почти същото положение се отнася и за другите етнически малцинствени групи в община Златарица.
Златарица
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати