начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Велико Търново « всички общини
 
Демографски данни

Население

Населението на община Велико Търново в началото на 2008 г. наброява 93 004 души, от които градско 77 675 души и 15 329 души селско население, мъже – 44 285, жени – 48 719.

Структурата  на населението по възрастови групи е както следва:
- от 0 до 17 г. - 17.6%
- от 18 до 64 г. - 69.1 %
- над 64 г - 13.2 %

Продължителност на живота - 71,9 години. Делът на населението с образование над средното е 19,6 %. Общината  е с една от най- благоприятните възрастови структури за страната /38 % коефициент на възрастова зависимост/. Общината  е с много голям дял на градското население – 81,9 %. Гъстотата е 102,1 души /м2.

Активно население

Работна сила (икономически активно население) – 43 964. На територията на общината са концентрирани 32, 5 % от работната сила на областта. Коефициентът  на заетост е 37,2%. Броят на заетите в аграрния сектор за общината е 13,3% от този за областта, а за секторите на индустрията и услугите, тези стойности са съответно 38,1 и 42,3 %.


Заетост

Равнище на безработицата – 4.35%.

COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: