начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Стражица « всички общини
 
Герб на Стражица
Статистически данни
Площ 508 297 дка/508.297 кв. км
Население 12 721 души
Населени места
общо селища - 22 
градове -
1
села –
21
   
Община Стражица 5150
Председател на Общински съвет
Илиян Маринов
Телефон 06161 4316
E-mail obsavet_str@abv.bg
Кмет
Румен Павлов
Телефон 06161 4343
E-mail obshtina@strazhitsa.com
   
Факс 06161 2568
Уебсайт http://strazhitsa.com/
 
КМЕТСТВА
Кмет на кметство с. Асеново 5159
Стефан Недев Димитров 06165 4620
Кмет на кметство с. Благоево 5178
Петър Костадинов Петров 06169 2220
Кмет на кметство с. Бряговица 5152
Георги Енев Георгиев 06164 2220
Кмет на кметство с. Виноград 5171
Петър Николаев Петров 06166 6221
Кмет на кметство с. Владислав 5179
Иван Райков Райков 061606 220
Кмет на кметство с. Горски Сеновец 5167
Нойко Василев Нойков 061608 320
Кмет на кметство с. Камен 5160
Димчо Георгиев Димов 06163 2402
Кмет на кметство с. Кесарево 5161
Ваня Ненкова Иванова 06167 2416
Кмет на кметство с. Лозен 5172
Мирослав Петров Топалов 061603 220
Кмет на кметство с. Нова Върбовка 5169
Тодор Русев Илиев 06163 2050
Кмет на кметство с. Сушица 5177
Димитранка Стоянова Калева 06168 2620
Кмет на кметство с. Царски извор 5174
Мирослав Милчев Димитров 061602 239
Кмет на кметство с. Мирово 5158
Стефан Георгиев Колев 061604 221
Кметски наместник с. Ново градище 5175
Янита Ангелова Петрова 0878 961450
Кмет на кметство с. Балканци 5162
Даринка Иванова Борисова 061607 320
Кметски наместник с. Кавлак 5163
Йордан Хубанов Йорданов 0882 112343
Кметски наместник с. Николаево 5168
Димитринка Костадинова Колева 06163 2478
Кметски наместник с. Железарци 5164
Мария Йорданова Василева 0877 840116
Кметски наместник с. Любенци 5176
Милка Димитрова Христова 0877 840117
Стражица
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати