начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Териториално поделение на НОИ - Велико Търново:
Ресорно ведомство: Национален осигурителен институт /НОИ/
Правомощия:

Изпълнява бюджета на държавното обществено осигуряване /ДОО/ за област Велико Търново; събира осигурителни вноски и вземания на ДОО; събира осигурителни вноски за здравно осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване; осъществява контрол по спазване на осигурителното законодателство; организира дейността по установяване на административни нарушения и административни наказания; извършва плащането на пенсии и обезщетения за безработица и организира дейността по другите осигурителни плащания; събира информация и поддържа информационна система за осигурените лица, осигурителите и самоосигуряващите се лица; създава и поддържа информационна система за лицата, които работят по трудово правоотношение.

Услуги:

Отдел "Пенсии"

І. Приемане на:

- заявления за отпускане и изменение на пенсии и добавки към тях;

- жалби по разпореждания за отпуснати пенсии;

- документи и издаване на удостоверение по програмата "Помощ за пенсиониране";

- Заявление за смяна на адрес за изплащане на неполучени суми и молби за влог.

ІІ. Издаване на удостоверения за получени пенсии;

ІІІ. Връчване на разпореждания за осъвременяване на пенсии на пенсионерите, получаващ същите чрез ТБ;

ІV. Даване на консултации по пенсионни въпроси.

Отдел "Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване"

Отдел "Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване"

І. Приемане на:

- документи за регистрация на осигурители;

- декларации образец 1, 3 и 4 за осигурени лица и консултации по тях.

ІІ. Регистриране на трудови договори;

ІІІ. Издаване на:

- удостоверения за здравно-осигурителен статус;

- удостоверения за липса на задължения към НОИ;

- удостоверения за получените парични обезщетения при безработица.

Адрес:

5000 Велико Търново, пл. "Център" 2, п.к. 277
и ул. "Никола Габровски" 1

Телефон 1: 062 613440
E-mail: velikotarnovo@nssi.bg
Уеб адрес: www.noi.bg
Лице за контакти: Петя Йорданова
Длъжност: Директор
  териториални
органи
Дирекция "Регионален държавен архив" Велико Търново
Териториална дирекция "Държавен резерв"
Дирекция "Държавен военноисторически архив"
Главна дирекция "Контрол на съобщенията", отдел "Териториално звено Велико Търново"
Регионален отдел “Инспекция за държавен технически надзор” – Северена Централна България - Русе, офис Велико Търново
Регионален представител на Комисия за защита от дискриминация
Областно пътно управление
Областна дирекция на МВР - Велико Търново
Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/
Регионална здравна инспекция /РЗИ/
Военно окръжие - Велико Търново
Регионална дирекция по горите Велико Търново
Областна дирекция по безопасност на храните Велико Търново
Областна дирекция "Земеделие"
“Рибарство и контрол” Велико Търново
Областна дирекция към Държавен фонд "Земеделие"
Регионална служба за растителна защита /РСРЗ/
Национална служба за съвети в земеделието - офис Велико Търново
Регионален инспекторат по опазване на културното наследство
Регионално управление на образованието /РУО/
Регионална инспекция по околна среда и водите /РИОСВ/
Териториално звено ГРАО - Велико Търново
Регионален отдел "Национален строителен контрол" Велико Търново
Служба по геодезия, картография и кадастър Велико Търново
Регионална дирекция "Автомобилна администрация"
Дирекция "Инспекция по труда - Велико Търново"
Регионална дирекция за "Социално подпомагане" Велико Търново
Дирекция "Бюро по труда" – Велико Търново
Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица
Дирекция "Бюро по труда" - Павликени
Дирекция "Бюро по труда" - Свищов
Агенция за държавна финансова инспекция, Изнесено работно място Велико Търново
Териториална дирекция на Националната агенция за приходите Велико Търново
Изнесено работно място към Регионална дирекция – гр. Русе на Агенция за държавни вземания
Митница Свищов
Митническо бюро Горна Оряховица
Териториално поделение на НОИ - Велико Търново
Отдел "Статистически изследвания Велико Търново"
Териториално звено към Комисията за защита на потребителите
Сектор "Мерки и измервателни уреди" Велико Търново
Регионален сектор „Европейски фондове за конкурентоспособност“ - Велико Търново
Регионален отдел "Надзор на пазара" Северозападна България – Ловеч, офис - Велико Търново
Регионална дирекция "Служба по вписванията" Велико Търново
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Велико Търново
Сектор "Метрологичен надзор" - Велико Търново
Българския спортен тотализатор - офис Велико Търново
Експерт към Министерството на младежта и спорта за области Велико Търново и Габрово
Офис "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях" Велико Търново
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати