начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ
05.03.2019

Комисията по образование проведе редовно заседаниеКомисията по образование, наука, младежки дейности и спорт, днес проведе редовно заседание. То бе открито от областния управител проф. д-р Любомира Попова, която е и председател на комисията. По време на заседанието бяха обсъдени теми за приобщаващо образование, десегрегация на деца и ученици от уязвими групи, кариерното ориентиране на учениците и организацията на извънкласните дейности. 
Началникът на РУО инж. Розалия Личева предложи в областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 2017 – 2018 г., да бъдат заложени повече дейности в посока кариерно ориентиране на учениците и актуализация на данните в нея. 
Относно десегрегацията на деца и учениците от уязвимите групи, комисията акцентира върху проблема с владеенето на български език. Инж Личева уточни, че могат да бъдат финансирани допълнителни часове по български език. Тя добави и възможността на общините да се възползват от националните програми, които предстои да бъдат утвърдени през м. април 2019 г., тогава се предвижда и организирането на месеци на кариерното консултиране. Мероприятията ще стартират с концерти на ученици, а закриването – с кръгла маса, на която да бъдат отчетени резултатите.

Източник: Иван Иванов-връзки с обществеността
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати