начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ
19.02.2019

Заседава Общото събрание на Асоциацията по ВиКВ Областната администрация Велико Търново се проведе заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД” – Велико Търново. Срещата премина под ръководството на областния управител проф. д-р Любомира Попова, която е и председател на асоциацията.
Общото събрание прие отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК за 2018 г., след което пристъпи към обсъждане и гласуване на бюджета за 2019 г. Вноската на държавата, за сметка на бюджета на МРРБ за 2019 г. остава непроменена, и ще бъде 35 % – 15 000 лв.
Вноските на десетте общини остават същите, както и през 2018 г. Те са процентното съотношение на гласовете им: Община Велико Търново 22.30 % – 9 560 лв., Община Горна Оряховица 11.74 % – 5 034 лв., Община Елена 2.37 % – 1 016 лв., Община Златарица 1.00 % – 429 лв., Община Лясковец 3.37 % – 1 445 лв., Община Павликени 6.00 % – 2 573 лв., Община Полски Тръмбеш 3.63 % – 1 557 лв., Община Свищов 10.75 % – 4 610 лв., Община Стражица 3.20 % – 1 372 лв. и Община Сухиндол 0.64 % – 275 лв. 
Общото събрание съгласува и план за опазване на околната среда, включително и план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води, както и програма за управление на отпадъците. По време на заседанието бе одобрено и предложение на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2019 г.

Източник: Иван Иванов-връзки с обществеността
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати