начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ
28.01.2019

11 искания за финансиране от общини на територията на област Велико Търново бяха подкрепени и ще бъдат изпратени за разглеждане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет


По време на днешното заседание на Постоянната комисия за изпълнения на дейности и задачи, свързани с вземане на решения по постъпили искания от общини за предоставяне на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС бяха подробно представени констатациите от проверките на постъпилите документи. 

Областната комисия даде положително становище на искането на Община Велико Търново за финансиране на дейностите за възстановяване на общински път Севлиево-Велико Търново - депо строителни отпадъци - с. Леденик” на стойност 279 568,25 лв. с ДДС и за възстановяване на общински път Севлиево-Велико Търново - депо строителни отпадъци - с. Леденик - с.Шемшево” на стойност 269 262,15 лв. с ДДС. 
Повторно искане на Община Велико Търново за финансиране за осем обекта. Шест обекта са разгледани на Заседание на 17.07.2018 година е издадено подкрепително становище, но четири от тях не са получили финансиране, а два обекта са получили само част от исканата сума. За етап ІІ от проект „Възстановяване на ул. „Климен Охридстки” при манастирския комплекс „Великата Лавра” до църквата „Св. Четирдесет мъченици” в гр. Велико Търново” на стойност 1 297 787,09 лв. с ДДС. За възстановяване на водосток и общински път Керека-граница общини (Дряново-В.Търново)- Шевшево-Велико Търново в участъка между новостроящ се мост над р. Янтра и гр. Велико Търново” на стойност 202 739,44 лв. За обект „Възстановяване на общински път Полски Тръмбеш-В.Търново / граница общини (Горна Оряховица-Велико Търново) - архиологически комплекс Никополис ад Иструм-Никюп , на територията на община Велико Търново и община Горна Оряховица. Искането е от община Велико Търново, което е 55,53% от целия обект и е на стойност 865 852,95 лв. с ДДС. За обект „Стомонобетонов мост над р. Белица на общински път Дебелец-ж. п. гара Дебелец - В.Търново, квартал Чолаковци, ул.Сан Стефано " на стойност 644 429,56 лв , са отпуснати 320 000 лв. Повторното искане е за остатъка от сумата 324 429 лв. За етап ІІ от проект „Почистване на речното коритона р. Янтра от 1+300 /Каменен мост/ до 2+000 км, с дължина 700 м” на стойност 1 139 702,27 лв. с ДДС. За обект “Каменен мост над река Белица в гр. Дебелец”, на стойност 444 988.02 лева, са отпуснати 220 000 лв. Повторното искане е за остатъка от сумата 224 988 лв. 
Две от исканията на община Велико Търново са разгледани на Заседание на 18.09.2018 година е издадено подкрепително становище, но същите не са получили финансиране от МКВП. Обектите са както следва: За възстановяване на общински път Павликени – Дъскот – Паскалевец - Граница общ. (Павликени - В. Търново) в участък от км 19+000 до км 22+400 на територията на община Велико Търново”, на стойност 447 825.17 лева с включено ДДС и за обект „Църквовен храм „Св.Архангел Михаил” кв. Чолаковци, гр. Велико Търново” на стойност 17 145,60 лева с ДДС.
Подкрепа получи и искане за финансиране на Областния управител за брегозащитни дейности и възстановяване проводимостта на река Янтра в обхавата на гр.Велико Търново на стойност от 521 227,29 лв с ДДС. 
Искането на кмета на Община Павликени за финансиране на обект „Почистване на речното корито на река Елийска, село Долна Липница, община Павликени, област В.Търново на стойност 186 904,56 лв с ДДС ще бъде разгледано на следващото заседание след съгласуване със становища от РИОСВ и Басейнва дирекция.
Всички искания ще бъдат изпратени за разглеждане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.
Източник: Иван Иванов - Връзки с обществеността
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати