начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ
31.10.2018

Заместник областният управител инж. Детелина Борисов заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен районДнес, 31 октомври 2018 г., в сградата на Областна администрация - Силистра се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР). В заседанието участва заместник областният управител инж. Детелина Борисова, както и представители на министерства, областни управители на областите от Северен централен район, на общините от областите в СЦР, на организациите на работодателите и на работниците, и служителите на национално равнище.
Настоящото заседание бе свикано и открито от Ивелин Статев - областен управител на област Силистра, председател на РСР на СЦР.
На заседанието Ивайло Стоянов - началник на сектор в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ в МРРБ, разясни новите подходи в националната политика за регионално развитие - концепция и приоритети, разясняване на двустепенния модел на управление на съветите за регионално развитие.
Ани Караджова – управител на Областен информационен център – Силистра, представи информация за изпълняваните и реализирани значими проекти на територията на област Силистра в сферата на образованието, околната среда, регионалното развитие, земеделието, икономиката и социалната политика. 
Определени бяха двама представители: Мирослав Тодоров – зам.-кмет на община Силистра, д-р по икономика, и Божидар Борисов – кмет на община Две могили, от членовете на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, за участие в регионалните срещи по представяне на „Концепция за регионални иновационни центрове с участието на представители на работодателските и браншовите организации, бизнеса, висшите училища и научните организации, неправителствените организации, местната и регионалната власт“, организирани от Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и дирекция „Централно координационно звено“ към Администрацията на МС.

Източник: Иван Иванов-връзки с обществеността
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати