начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ
17.07.2018

Постоянната областна комисия за изпълнение на дейности и задачи, свързани с вземане на решения по целесъобразността на постъпили искания от общини за предоставяне на средства от републиканския бюджет чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и под

Постоянната областна комисия за изпълнение на дейности и задачи, свързани с вземане на решения по целесъобразността на постъпили искания от общини за предоставяне на средства от републиканския бюджет чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, днес проведе редовно заседание. То бе открито от областния управител проф. д-р Любомира Попова. На заседанието присъства и заместник областният управител инж. Детелина Борисова.
Подкрепа получиха исканията подадени от кмета на Община Велико Търново за следните обекти: Каменен мост над река Белица в гр. Дебелец, за сумата от 444 988, 02 лева., неотложно трайно възстановяване на стоманенобетонов мост над река Белица на общински път VTR 1010 „Дебелец гр. Велико Търново, кв. Чолаковци, както и на самия общински път VTR 1010, за сумата от 644 429, 56 лева, също и за неотложни възстановителни дейности за етап II по проект: Почистване на речното корито 1+300/Каменен мост/ - 2+000 км, с дължина 700 м., р. Янтра, за сумата от 1 139 702.27 лева.
Подкрепа получи и искането подадено от Община Велико Търново за възстановяване на водоскок и общински път Керека – граница общини /Дряново – Велико Търново/ - Шемшево – Велико Търново“ в участъка между новостроящ се мост над р. Янтра и гр. Велико Търново,за сумата от 202 739, 44 лева, както и искане за неотложно-възстановирелни работи, за възстановяване на ул. „Климент Охридски“ при манастирският комплекс „Великата Лавра“ до църквата „Свети Четиридесет мъченици“ в гр. Велико Търново, за сумата от 1 297 787, 09 лева.
Положително становище получи и искане за възстановяване на общински път / път I-5, Полски Тръмбеш – В. Търново/ - граница общини (Горна Оряховица – Велико Търново) – архeологически комплекс Никополис ад Иструм – Никюп / в участъка на територията на община Велико Търново на стойност 865 852,95 лева.
Подкрепени бяха и исканията подадени от кмета на Община Горна Оряховица за възстановяване на общински път Полски Тръмбеш – В. Търново с граница общини (Горна Оряховица – Велико Търново) – архиологически комплекс Никополис ад Иструм – Никюп VTR 1013/“ в участъка на територията на община Горна Оряховица на стойност 693 399, 62 лева, както и за почистване на дървесна маса и наноси на дере граничещо с ул. Македония в Източна промишлена зона на гр. Горна Оряховица на стойност 119 411, 10 лева. Комисията разгледа и одобри искане за финансиране за аварийно укрепване на зала по акробатика в кв. 199 гр. Горна Оряховица на стойност 668 930,02 лева. 
Комисията разгледа и подкрепи искане подадено от кмета на Община Свищов за финансиране на възстановителни работи за продължаване укрепване на бреговата ивица в участъка от км. 539 до км. 540 на р. Дунав и участъка на с. Вардим – от административната сграда на „Сортови семена“ АД до лодкостоянката, поетапно на стойност 4 022472 лева. 
Искането за финансиране подадено от кмета на Община Стражица за укрепване на десния бряг на р. Стара река и за почистване на коритото на р. Стара река, на стойност 951 779.34 лева следва да бъде внесено на следващо заседание в законовия срок, съгласно правилника за организацията и дейността на МКВПМС /Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет /.

Източник: Иван Иванов-връзки с обществеността
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати