начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Област Велико Търново - Инфраструктура
» ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Инфраструктура


Географското разположение на област Велико Търново в Централна Северна България я прави кръстопът на важни транспортни артерии - национални и международни. През нея преминава един от десетте международни транспортни коридори - МТК N 9 Хелзинки-Москва-Букурещ-Александруполис. Коридор N 9 осъществява връзката на Европа с Азия и Близкия изток. Той се явява връзка с МТК N 7 река Дунав, МТК N 8 Адриатика-Черно-море и МТК N 4 в участъка София-Свиленград.

В посока Запад-Изток през територията на областта преминава националната автомагистрала Хемус с направление София-Варна.

Наличието на международно летище в гр. Горна Оряховица, оборудвано с най-модерна техника, е едно от най-изразените преимущества на транспортната инфраструктура на областта. Летището е с 24 часов режим на работа и приема товарни, пътнически и чартърни полети от страни от Европа, Азия и Африка.

Обособеният в гр. Горна Оряховица железопътен възел е вторият с национално значение за Републиканската железопътна карта след гр. София. В Горна Оряховица се пресичат част от европейската линия Е-680 в частта й София-Варна и направление по европейска линия Е-95 Русе-Г.Оряховица-Подкова. Тези линии са категоризирани в европейското съглашение за комбинирани превози.

На север област Велико Търново има за граница река Дунав. Тук е разположен гр. Свищов с изградено речно пристанище, осигуряващо връзката на областта с централноевропейските страни, през които преминава река Дунав.

По показатели за съобщителна и телекомуникационна обезпеченост областта изпреварва показателите средно за страната. Общо за областта телефонната плътност е 97,11 (брой дом.тел.постове на 100 домакинства) при средно за страната 84,64. През гр. В. Търново преминава и участък от оптичния пръстен на страната.

В енергетиката област Велико Търново е център на един от седемте региона за страната. Съществуващите в областта 5 ВЕЦ и 3 ТЕЦ с локално значение не са достатъчни за покриване на енергийните й нужди. Ето защо се използват и енергийни ресурси от националната енергийна система.

  Област Велико Търново
Административно
    устройство
Географска
    характеристика
Инфраструктура
Икономика
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати