начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Област Велико Търново - Инфраструктура
» ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Инфраструктура


Географското разположение на област Велико Търново в Централна Северна България я прави кръстопът на важни транспортни артерии - национални и международни. През нея преминава един от десетте международни транспортни коридори - МТК N 9 Хелзинки-Москва-Букурещ-Александруполис. Коридор N 9 осъществява връзката на Европа с Азия и Близкия изток. Той се явява връзка с МТК N 7 река Дунав, МТК N 8 Адриатика-Черно-море и МТК N 4 в участъка София-Свиленград.

В посока Запад-Изток през територията на областта преминава националната автомагистрала Хемус с направление София-Варна.

Наличието на международно летище в гр. Горна Оряховица, оборудвано с най-модерна техника, е едно от най-изразените преимущества на транспортната инфраструктура на областта. Летището е с 24 часов режим на работа и приема товарни, пътнически и чартърни полети от страни от Европа, Азия и Африка.

Обособеният в гр. Горна Оряховица железопътен възел е вторият с национално значение за Републиканската железопътна карта след гр. София. В Горна Оряховица се пресичат част от европейската линия Е-680 в частта й София-Варна и направление по европейска линия Е-95 Русе-Г.Оряховица-Подкова. Тези линии са категоризирани в европейското съглашение за комбинирани превози.

На север област Велико Търново има за граница река Дунав. Тук е разположен гр. Свищов с изградено речно пристанище, осигуряващо връзката на областта с централноевропейските страни, през които преминава река Дунав.

По показатели за съобщителна и телекомуникационна обезпеченост областта изпреварва показателите средно за страната. Общо за областта телефонната плътност е 97,11 (брой дом.тел.постове на 100 домакинства) при средно за страната 84,64. През гр. В. Търново преминава и участък от оптичния пръстен на страната.

В енергетиката област Велико Търново е център на един от седемте региона за страната. Съществуващите в областта 5 ВЕЦ и 3 ТЕЦ с локално значение не са достатъчни за покриване на енергийните й нужди. Ето защо се използват и енергийни ресурси от националната енергийна система.

COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: