начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Област Велико Търново - Географска характеристика
» ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Географска характеристика

Област Велико Търново се намира в Централна Северна България. Общата й площ е 4 661 572 дка, което представлява 4.2% от площта на страната. Населението на областта е 258 494 души и представлява 3.5% от населението на страната.

Област Велико Търново заема изключително благоприятно географско положение. Територията й съчетава планински, хълмист и равнинен релеф. Има наличие на разнообразни видове плодородни почви - черноземни и сиви горски. Климатът е умерено континентален със средна годишна температура на въздуха 11,50С. Гранична за областта на север е река Дунав, където се намира гр. Свищов - пристанищен град, осъществяващ връзката на страната по р. Дунав със страните от Централна Европа.

Областта разполага с богат горски фонд, който е съхранил в себе си голямо разнообразие от дивеч.

Екологичната обстановка в областта непрекъснато се подобрява, поради липса на сериозни замърсители на околната среда и водите. Това е следствие от настъпилата промяна в индустрията и селското стопанство през последните 10 години. В резултат на това, произвежданата селскостопанска продукция от територията на областта е екологично чиста.

COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: