начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Област Велико Търново - Географска характеристика
» ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Географска характеристика

Област Велико Търново се намира в Централна Северна България. Общата й площ е 4 661 572 дка, което представлява 4.2% от площта на страната. Населението на областта е 258 494 души и представлява 3.5% от населението на страната.

Област Велико Търново заема изключително благоприятно географско положение. Територията й съчетава планински, хълмист и равнинен релеф. Има наличие на разнообразни видове плодородни почви - черноземни и сиви горски. Климатът е умерено континентален със средна годишна температура на въздуха 11,50С. Гранична за областта на север е река Дунав, където се намира гр. Свищов - пристанищен град, осъществяващ връзката на страната по р. Дунав със страните от Централна Европа.

Областта разполага с богат горски фонд, който е съхранил в себе си голямо разнообразие от дивеч.

Екологичната обстановка в областта непрекъснато се подобрява, поради липса на сериозни замърсители на околната среда и водите. Това е следствие от настъпилата промяна в индустрията и селското стопанство през последните 10 години. В резултат на това, произвежданата селскостопанска продукция от територията на областта е екологично чиста.

  Област Велико Търново
Административно
    устройство
Географска
    характеристика
Инфраструктура
Икономика
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати