начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
» ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Област Велико Търново представлява уникално съчетание на богато културно-историческо наследство и красива природа.

Административният център на областта гр. Велико Търново е бил столица на Средновековната българска държава. Да се говори за Велико Търново без пристрастие е невъзможно. Българският народ е черпил от него и ще черпи духовни ценности. Във Велико Търново всеки камък е история.

Редом с това област Велико Търново живее с пулса на своето съвремие. Днес чрез създаване на климат за инвестиции, работа по нови програми, бизнес-планове, инфраструктурни проекти се цели постепенно, но невъзвратимо да се превърне в област от европейски тип, с устойчиво развитие, отговарящо на развитието на всички региони от страните на Европейския съюз.

Област Велико Търново работи за постигане на устойчиво и балансирано развитие, чрез разгръщането на съвременни и високоефективни форми на международен туризъм и на високи технологии в промишлеността, при активно привличане на местни и чуждестранни инвестиции с оглед подобряването на жизнения стандарт на жителите на областта и приобщаването й към страните членки на Европейския съюз.

За обезпечаване на процесите на развитие на област Велико Търново е разработена Стратегия за устойчиво развитие на областта. В нея на базата на анализ на съществуващите силни и слаби страни, възможностите и заплахите, е начертана визия за областта и е формулирана основна стратегическа цел.

Визията на област Велико Търново е “Област Велико Търново – европейски регион с водеща роля на индустриален, транспортно-логистичен, туристически, културен и образователен център, привлекателна за инвеститори, население и туристи, постигаща устойчиво и балансирано развитие на територията и осигуряваща сигурност, чиста и хармонична околна среда и добър жизнен стандарт.”

Основната стратегическа цел, формулирана в областната стратегия за развитие – “Постигане на икономически подем и подобряване на качеството на живот при комплексно и балансирано развитие в областта”, се декомпозира на няколко приоритета. Те са:

 • Приоритетна цел 1 “Икономически динамизъм и регионална конкурентноспособност”
 • Приоритетна цел 2 “Инфраструктура и околна среда”
 • Приоритетна цел 3 “Качество на живота”
 • Приоритетна цел 4 “Териториално сближаване”
 • Приоритетна цел 5 “Устойчив алтернативен туризъм”
 • Приоритетна цел 6 “Институционална среда”

 •   Област Велико Търново
  Административно
      устройство
  Географска
      характеристика
  Инфраструктура
  Икономика
  Антикорупционна кутия
  На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

  Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
  С лице към хората
  Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
  Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
   
   
   
   

  експертът информира
  Кога да се обръщаме към Областния управител
  Обществени поръчки - профил на купувача
  Често задавани въпроси
  Запитване
  как се издава
  Акт за държавна
      собственост (АДС)

  Удостоверение, че няма
      издаден АДС

  Заверено копие на
      документ

  Заповед за отписване
     на АДС

  информация по e-mail
  За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

   
  АНКЕТА
   
  Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
  Отлично
  Много добро
  Добро
  Задоволително
  Незадоволително
  Без отговор
  Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
  Да
  Не
  Как оценяване отношението на служителите?
  Любезно и компетентно;
  Неуважително и грубо.
  Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
  Не
  Да

  резултати